دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاح آیین‌نامه چگونگی تعیین وحدودوظایف سخنگوی هیئـت دولت وتشکیل شـورای اطلاع‌.. نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 180912 مورخ 12/8/1389 دفتر رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
       مواد (2)، (3)، (4) و (6) آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئـت دولت و تشکیل شـورای اطلاع‌رسانی دولـت، موضـوع تصویـب‌نامه شماره 25584/ت18834 مورخ 8/10/1376 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:


1ـ متن زیر جایگزین ماده (2) می‌شود:
       « ماده2ـ اعضای شورا عبارتند از:
       الف ـ رییس دفتر رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت.
       ب ـ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور به عنوان قائم مقام شورا.
       پ ـ سخنگوی هیئت دولت.
       ت ـ دبیر هیئت دولت.
       ث ـ معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور.
       ج ـ رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهور.
       چ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا یکی از معاونان وی.
       ح ـ وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان وی.
       خ ـ وزیر امور خارجه یا یکی از معاونان وی.
       د ـ وزیر کشور یا یکی از معاونان وی.
       ذ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده وی.
       ر ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا یکی از معاونان وی.
       ز ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی.
       ژ ـ معاون امور مجلس رییس‌جمهور یا یکی از معاونان وی.
       س ـ معاون اطلاع‌رسانی دبیر شورای عالی امنیت ملی.
       ش ـ مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
       ص ـ پنج نفر از افراد صاحب نظر به انتخاب رییس شورا.
       2ـ در ماده (3) عبارت « سخنگوی هیئت دولت که ریاست شورا را بر عهده دارد» به عبارت « سخنگو یا سخنگویان تخصصی هیئت دولت (حسب مورد)» اصلاح می‌شود.
       3ـ در ماده (4) عبارت « توسط سخنگوی هیئت دولت دبیرخانه‌ای با وظایف زیر تشکیل می‌شود.» به عبارت « توسط رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت دبیرخانه‌ای با وظایف زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.» اصلاح می‌شود.
       4ـ در ماده (6) عبارت « توسط سخنگوی دولت و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به عبارت « توسط رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» اصلاح می‌شود.
معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی/منبع روزنامه رسمی کشور - شماره 19230 دوشنبه شانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۹

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا