عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
لزوم احتساب ایام خدمت به لحاظ وجود رابطه کارگری وکارفرمایی صرفنظرازتاریخ قرارداد نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩

رأی 531 شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب ایام خدمت به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد (شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی)

شماره هـ/89/795                                                             8/12/1389

تاریخ: 25/11/1389      شماره دادنامه: 531    کلاسه پرونده: 89/795


       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: آقای حسن ودود.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری.
       گردشکار: شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری در موضوع احتساب ایام خدمت شکات به عنوان سنوات خدمتی آراء متفاوتی صادر کرده‎اند بدین نحو که در خصوص شکایت آقای حسن ودود به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته منظور نمودن سوابق خدمتی از 1/12/1363 لغایت 29/12/1365، شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه تحت شمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته‎اند، ایام خدمتی آنها جزء سابقه خدمت تلقی خواهد شد و با توجه به اینکه کارکنان شهرداری غرق‌آباد از 1/3/1365 تحت شمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته‎اند، ایام قبل از 1/3/1365 را قابل احتساب به عنوان سابقه ندانسته و به موجب دادنامه شماره 667 مورخ 12/3/1387 حکم به رد شکایت صادر کرده است لیکن شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 17/86/1873 و 17/86/1131 با موضوع خواسته احتساب ایام 12/3/1363 لغایت 29/12/1365 به عنوان جزیی از سابقه خدمت، طی شماره دادنامه‎های 861 مورخ 19/4/1387 و 860 مورخ 19/4/1387 با این استدلال که شکات با شهرداری رابطه کارگر و کارفرمایی داشته‎اند و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نسبت به فرد بیمه‌شده مسوول بوده تا جایی که تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسوولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و کارفرما آمادگی خـود را جهت پرداخت حق بیمه شاکی بـرای ایام مزبور اعلام نموده و بـه طریق اولی سازمان تأمین اجتماعی موظف به وصول و پذیرش و درج در سابقه می‎باشد، شکایت شکات را موجه تشخیص و حکم به اجابت خواسته صادر نموده است.
       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علـی‎البدل شعـب دیوان تشکیل و پس از بحـث و بـررسی و انجام مشاوره با اکـثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه به موجب بند (الف) ماده 4 « قانون تأمین اجتماعی» افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون می‎باشند و حکم مقرر در مواد 7 و 48 « قانون تأمین اجتماعی» ناظر بر افراد شاغل در فعالیت‎هایی می‎باشد که تا تاریخ تصویـب قانون مشمول بیمه‎های اجتماعی نشده‎اند و منصرف از مشمولین ماده 4 قانون می‎باشـد، لذا آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 861 و 860 مورخ 19/4/1387 که به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و صرف نظر از تاریخ قرارداد مورخ 1/3/1365 شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی بر ورود شکایت صادر گردیده است، در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب