دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 (مصوب 1389) نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

ماده 1 ـ تبصره (5) ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:


       تبصره 5ـ روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می‌شوند.
       ماده 2ـ ماده (6) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
       1ـ تبصره (1) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
       تبصره 1ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:
       الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌هزار نفر.
       ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.
       2ـ تبصره (2) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
       تبصره 2ـ در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و درموارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.
       3ـ متن زیر به عنوان بند الحاقی به ماده (6) اضافه می‌گردد:
بند الحاقی ـ کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق می‌گردد.
       ماده 3ـ تبصره (2) ماده (7) درموارد زیر اصلاح می‌گردد:
       1ـ بعد از کلمه « کویری» عبارت « و نقاط کمتر توسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت)» اضافه می‌شود.
       2ـ عبارت « تا حداقل پنجاه هزار نفر» حذف می‌شود.
       ماده 4ـ دولت می‌تواند درصورت تصویب هر مورد نسبت به تأمین بار مالی آن در بودجه سنواتی اقدام نماید.
       قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی/ منبع:روزنامه رسمی کشور/ سه شنبه - نهم فروردین ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲۴۴

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا