عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت ایران و چین نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

       ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.


تبصره ـ در اجرای ماده (11) این موافقتنامه رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی الزامی است.

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

       دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین (که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد مورد اشاره قرار می‌گیرند) به منظور تقویت همکاری دوجانبه در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه، برای پیشگیری مؤثر از ورود و انتشار عوامل قرنطینه‌ای و ارتقاء تجـارت و مبادلات فناوری گیاهان و فرآورده‌های گیاهی بین دو کشـور به ترتیب زیر توافق نمودند:
       ماده 1ـ در این موافقتنامه اصطلاحات ذیل معانی را که در زیر برای آنها تعیین شده است، خواهند داشت:
       1ـ گیـاهـان: گیـاهـان زنـده و اندامهای آنهـا از جملـه بذور و ذخـائر توارثی (ژرم پلاسم).
       2ـ فرآورده‌های گیاهی: مواد فرآوری نشده با منشاء گیاهی (از جمله بذر) و آن دسته از تولیدات فرآوری شده‌‌ای که ماهیت یا نحوه فرآوری آنها ممکن است خطر ورود و انتشار آفات را ایجاد کنند.
       3ـ آفت: هرگونه نژاد، گونه یا گونه زیستی گیاهی، حیوانی یا عامل بیماری‌زای خسارت‌آور برای گیاهان یا فرآورده‌های گیاهی،
       4ـ آفات قرنطینه‌ای: آفاتی که برای منطقه در معرض خطر دارای اهمیت اقتصادی بالقوه است و هنوز در آنجا وجود ندارد یا این که وجود دارد ولی پراکندگی گسترده ندارد و به طور رسمی تحت کنترل است.
       5ـ اقلام تحت کنترل: هرگونه گیاه، فرآورده‌های گیاهی، محل نگهداری، مواد بسته‌بندی، وسیله حمل و نقل، بارگُنج (کانتینر)، خاک و هر موجود زنده (ارگانیزم)، شیء یا ماده دیگری که به ویژه در حمل و نقل بین‌المللی قابلیت انتقال یا انتشار آفات را داشته باشد.
       ماده 2ـ 
       1ـ طرفهای متعاهد همکاری دو جانبه در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه را حمایت و اجراء خواهند کرد و آن را توسعه خواهند داد.
       2ـ این موافقتنامه طبق قوانین، قواعد اجرائی و مقررات قرنطینه‌ گیاهی جاری در کشورهای طرفهای متعاهد، اجراء خواهد شد.
       ماده 3ـ چنانچه هرگونه اقلام تحت کنترل از کشور یک طرف متعاهد به کشور طرف متعاهد دیگر صادر شود، باید شرایط زیر در نظر گرفته شود:
       1ـ اقلام تحت کنترل برای صادرات به قلمرو طرف متعاهد دیگر یا عبور از آن باید با قوانین و مقررات حفظ نباتات و قرنطینه‌ گیاهی طرف دیگر مطابقت داشته باشد. تشریفات قرنطینه‌ای باید به طور دقیق درمورد اقلام تحت کنترل انجام شود و برای اثبات عاری بودن آنها از هرگونه آفات قرنطینه‌ای مدنظر طرف دیگر، محموله اقلام تحت کنترل باید گواهی بهداشت گیاهی را به همراه داشته باشد. گواهی باید به زبان انگلیسی و زبان رسمی کشور صادرکننده صادر شود.
       2ـ مقامهای ذی‌صلاح دو طرف می‌توانند شرایط اضافی بهداشت گیاهی برای ورود تک تک مواد تحت کنترل را اعلام کنند.
       3ـ درمورد صدور مجدد گیاهان و فرآورده‌های گیاهی، وجود گواهی بهداشت گیاهی برای صدور مجدد به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی کشور تولیدکننده الزامی است.
       ماده 4ـ
       1ـ استفاده از کاه، برگ‌ریزه یا مواد دیگر با منشاء گیاهی برای بسته‌بندی و پوشش مواد ممنوع می‌باشد. در هر صورت استفاده از کاغذ یا سایر مواد مصنوعی مجاز می‌‌باشد. وسایل حمل و نقل و مواد بسته‌بندی و پوشش باید تمیز یا ضدعفونی شده باشد.
       2ـ به همراه کالاهای صادراتی نباید خاک به کشور طرف متعاهد دیگر صادر یا برده شود.
       ماده 5 ـ 
       1ـ طرفهای متعاهد حق دارند براساس قوانین ملی، قواعد و مقررات اجرائی حفظ نباتات و قرنطینه‌ برای ورود اقلام تحت کنترل درخواست اعمال اقدامات بهداشت گیاهی نمایند. درصورت بروز هر مشکلی، طرف متعاهد واردکننده حق دارد که اقلام تحت کنترل آلوده را به طرف متعاهد صادرکننده عودت دهد یا به گونه‌ای مناسب قرنطینه کند و فوری مراتب را به صورت اطلاعیه کتبی اعلام نماید.
       2ـ در رابطه با ضبط، عودت یا معدوم نمودن اقلام تحت کنترل، طرف صادرکننده حق درخواست برای بازبینی مجدد براساس بررسی و تحلیل نمونه را دارد. هزینه‌های مربوط توسط طرف صادرکننده پرداخت خواهد شد.
       ماده 6 ـ
       1ـ طرفهای متعاهد باید اطلاعات مربوط به قوانین، قواعد و مقررات حفظ نباتات و قرنطینه‌ از جمله تهیه فهرستهای رسمی آفات قرنطینه‌ای را مبادله کنند، طرفهای متعاهد باید یکدیگر را از اسناد فوق‌الذکر و اصلاحات یا تجدیدنظرهایی که در آنها صورت می‌گیرد ظرف شصت روز پس از اعلام آنها مطلع نمایند.
       2ـ دو طرف باید فوری یکدیگر را از اطلاعات مربوط به وقوع، انتشار و کنترل آفات قرنطینه‌ای در قلمرو خود آگاه نمایند.
       3ـ دو طرف باید مجلات فنی، رساله‌ها و مقالات مهم در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی را مبادله نمایند.
       4ـ همکاری علمی در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه‌، تشویق و ترویج خواهد شد. نتایج و اطلاعات بدست آمده بر چنین مبنائی، نباید بدون رضایت طرف متعاهد دیگر به طرف سومی منتقل شود.
       ماده 7ـ 
       1ـ طرفهای متعاهد به منظور ارتقاء تجارت می‌توانند درصورت نیاز یا توافق قبلی در قلمرو طرف متعاهد صادرکننده، بازرسیهای مشترک بهداشت گیاهی انجام دهند.
       2ـ بازرسیهای مشترک بهداشت گیاهی از مقررات مربوط به کالاهای وارداتی طرف متعاهد واردکننده تبعیت می‌نمایند.
       3ـ تصمیم‌گیری درمورد محل، تشریفات، شرایط و تاریخ بازرسی مشترک بهداشت گیاهی باید با مشورت مقامهای ذی‌‍‌صلاح دو طرف صورت گیرد.
       4ـ با موافقت قبلی، کشور میزبان باید هزینه غذا، مسکن و هزینه‌های حمل و نقل مربوط به بازرسی مشترک بهداست گیاهی در کشور میزبان را تقبل کند و هزینه‌های مربوط به سفر بین‌المللی توسط طرف اعزام‌کننده پرداخت می‌شود.
       ماده 8 ـ مقامهای ذی‌صلاح برای اجرای این موافقتنامه عبارتند از:
       ـ از جانب طرف ایرانی، وزارت جهادکشاورزی جمهوری اسلامی ایران
       ـ از جانب طرف چینی، وزارت کشاورزی و اداره کل دولتی نظارت بر کیفیت، بازرسی و قرنطینه
       ماده 9ـ اختلافاتی که در اجرای این موافقتنامه به وجود آید توسط مقامهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد حل خواهد شد. چنانچه نتایج مطلوب از این طریق حاصل نگردد موارد از طریق مجاری دیپلماتیک حل خواهد شد.
       ماده 10ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد به موجب موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوط که با کشورها یا مناطق دیگر امضاء شده است، نخواهد داشت.
       ماده 11ـ دو طرف می‌توانند مفاد این موافقتنامه را با رضایت متقابل تغییر دهند یا اصلاح کنند. این تغییرات و اصلاحات طبق ماده (12) به اجراء درخواهد آمد.
       ماده 12ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات ضروری داخلی طرفهای متعاهد به اجراء درخواهد آمد. این موافقتنامه برای یک دوره پنجساله اجراء خواهد شد. این موافقتنامه خود به خود برای یک دوره پنجساله دیگر تمدید خواهد شد و پس از آن نیز بر این اساس قابل تمدید خواهد بود مگر این که هر یک از طرفهای متعاهد، شش ماه قبل از انقضاء موافقتنامه، اطلاعیه‌ای کتبی را درمورد خاتمه آن به طرف دیگر ارائه نماید.
       برای گواهی مراتب بالا، نمایندگان طرفهای متعاهد که به طور رسمی توسط دو دولت مجاز شده‌اند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 26 اسفند 1380 هجری شمسی برابر با 17 مارس 2002 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. 
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل دوازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی/ منبع:روزنامه رسمی کشور/ سه شنبه - نهم فروردین ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲۴۴

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب