دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
قانون افزایش سقف اعتبارمازاد درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی‌و‌خدمات بهداشتی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

قانون افزایش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور


       ماده واحده ـ سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در قسمت درآمدها (شماره طبقه‌بندی 160106) و هزینه‌ها (ردیف 5ـ129000) به نحوی که در سقف بودجه کل کشور تغییری حاصل نشود از مبلغ چهارهزار میلیارد (4000.000.000.000) ریال به هفت هزار میلیارد (7000.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد. 
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی/ منبع:روزنامه رسمی کشور/ سه شنبه - نهم فروردین ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲۴۴

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا