دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠

رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد

 


  تاریخ: 16/12/1389       
       شماره دادنامه: 602          
       کلاسه پرونده: 89/816 
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: آقای حسین سعدی.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
       گردشکار: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/10/228 با موضوع شکایت آقای حسین سعدی به طرفیت دانشگاه شاهد و به خواسته اعتراض به تعدیل نیرو و تقاضای بازگشت به کار و احقاق حق، به موجب دادنامه شماره 1367 مورخ 30/6/1384 که به موجب دادنامه 451 مورخ 6/4/1385 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و استوار گردیده، با این استدلال که دانشگاه شاهد به موجب ماده 3 اساسنامه خود موسسه‎ای غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت مستقل از بنیاد شهید می‎باشد و چون نهاد دولتی نمی‎باشد لذا رسیدگی به شکایت مطروحه علیه آن دانشگاه را از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1362 خارج دانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. لیکن شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1774 با موضوع دادخواست خانم فاطمه پیریوسفی به طرفیت دانشگاه شاهد و به خواسته بازگشت به کار و دریافت حقوق معوقه و همچنین شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 19/77/401 و 19/79/1238 با موضوع دادخواست خانم سیما وقار‌رضایی به طرفیت دانشگاه شاهد و به خواسته‎های اعتراض به قطع همکاری و مطالبه حقوق معوقه، به ترتیب به موجب دادنامه 221 مورخ 12/2/1384 شعبه 10 و دادنامه‎های 834 مورخ 12/8/1378 و 1253 مورخ 28/7/1380 شعبه نوزدهم به شکایات رسیدگی و حکم به ورود صادر کرده‎اند.
       آقای حسین سعدی بـه مـوجب درخواست تقدیمی بـه لحاظ اینکه شعبه دیوان در رسیدگی بـه شکایات بـه طرفیت دانشگاه شاهد رویه‎های متفاوت اتخاذ نموده‎اند صدور حکم وحدت رویه را خواستار گردیده است.
       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً: تعارض در مدلول آرای فوق‎الذکر محرز می‎باشد.
       ثانیاً: نظر به اینکه در ماده واحده « قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373» بنیاد شهید که از جمله نهادها و موسساتی است که در جریان تحقق انقلاب اسلامی به وجود آمده و موسسات وابسته به آن، نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده و حسب تبصره یک قانون مذکور، موسسه وابسته سازمان مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی تاسیس و اداره می‎شود و به موجب بند 3 اساسنامه دانشگاه شاهد، این دانشگاه مؤسسه‎ای است غیرانتفاعی و وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی با شخصیت حقوقی مستقل، بنابراین ماهیت حقوقی دانشگاه مذکور، موسسه وابسته به بنیاد شهید به عنوان نهاد عمومی غیردولتی می‎باشد و با توجه به اینکه در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات علیه نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، از این حیث با احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد، آرای شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 1253 مورخ 28/7/1380 و 834 مورخ 12/8/1378 که به تایید مرجع تجدیدنظر دیوان نیز رسیده‎اند در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد، صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری/ منبع:روزنامه رسمی کشور/ دوشنبه - بیست و دوم فروردین ماه ۱۳۹۰ شماره 19254


  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا