دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
قانون حذف تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

       ماده واحده ـ تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب1378 و اصلاحات بعدی آن حذف می‌گردد.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. / منبع روزنامه رسمی سه شنبه - بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲۷۸

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا