دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
قانون الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دوهزار هکتار از منابع ملی‌شده اطراف چابهار نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠

ماده واحده ـ تبصره زیر به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی‌شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار مصوب 1/5/1353 الحاق می‌گردد.
       تبصره ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود در مقابل دریافت قیمت کارشناسی روز زمینهای داخل محدوده شهر چابهار (بدون اثر طرح و اعیان مُحْدِثِه) موضوع ماده واحده مصوب 1353 مجلس شورای ملی که به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار شده است را بنا به درخواست مستأجر یا مستأجرین به صورت قطعی واگذار و اسناد مربوطه را منتقل نماید. درآمد حاصله پس از کسر هزینـه‌های آماده‌سازی، نوسازی و دیگر هزینه‌های شهرداری که به طور مستقیم به شهرداری چابهار پرداخت می‌شود، به خزانه واریز می‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار می‌گیرد، تا جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای شهر چابهار هزینه شود.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی /منبع روزنامه رسمی کشور
دوشنبه دوم خرداد ماه 1390

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا