دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ2/6/1389 موضوع: تمدید اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

وزارت آموزش و پرورش
       به پیوست تصویر مصوبه‌ی هشتصد و بیست و هشتمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 2/6/1389 در خصوص تمدید اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه جهت اجرا ابلاغ می‌شود.دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید


       با توجه به درخواست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، شورای عالی با تمدید اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه موضوع مصوبه جلسه 753 شورای عالی تاریخ 3/7/1386 به مدت یک سال موافقت می‌نماید.
       موضوع: تـمدید اجرای آزمایشـی آیین‌نامه‌هـای آموزشی دوره راهـنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه در هشتصد و بیست‌ و ‌هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 2/6/1389 به تصویب رسید.دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید                        رییس جلسه ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی

       تمدید اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه مورد تأیید است.رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی نژاد منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا