دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاحیه تبصره ماده7 آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب1388 نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠

در اجرای ماده 50 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 و با توجه به پیشنهاد شماره 57088/02/89 مورخ 24/12/1389 وزیر دادگستری، تبصره ماده7 آیین‌نامه قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب1388، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
      « تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حل‌اختلاف که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون انتخاب شده‌اند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رئیس مراکز شوراهای حل‌اختلاف و موافقت رئیس قوه قضائیه بلامانع است.» رییس قوه قضائیه صادق لاریجانی/
منبع روزنامه رسمی کشورسه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اصلاح جزء (2) بند « الف» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/2/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ تصویب نمود:
       جزء (2) بند « الف» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تصمیم‌نامه شماره 37765/43912 مورخ 21/2/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
       2ـ تشخیص و نحوه تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزوی اهل تشیع همچنان براساس مقررات بخشنامه شماره 5505/د مورخ 15/9/1371 و بخشنامه‌های بعدی آن و در مورد اهل تسنن براساس بخشنامه شماره5725/11/د مورخ 7/2/1379 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و اساسنامه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور صورت می‌گیرد.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع روزنامه رسمی کشورسه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا