عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت مصوب 6/7/1389 نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩

       وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 31/5/1389 بنا به پیشنهاد شماره 32605/1/63 مورخ 8/3/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (54) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب1387ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت را به شرح زیر تصویب نمودند:

 


آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت

 

       ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
       الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1387ـ .
       ب ـ شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون.
       پ ـ مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (54) قانون.
       ت ـ اعضای شورا: اعضای شورای رقابت مذکور در بند (الف) ماده (53) قانون.
       ث ـ کارکنان مرکز: کارکنان مرکز ملی رقابت که طبق قوانین و مقررات مربوط به‌کارگیری‌شده یا می‌شوند.
       ج ـ تشویق: قدردانی از زحمات اعضای شورا و کارکنان مرکز به صورت نقدی در چارچوب این آیین‌نامه به تشخیص رییس مرکز.
       ماده2ـ در صورت تحقق اهداف و شاخص‌های عملکردی به شرح زیر، اعضای شورا از تشویق موضوع این آیین‌نامه برخوردار می‌شوند:
       الف ـ کاهش دامنه تمرکز در بازارهای انحصاری.
       ب ـ رسیدگی و صدور رأی مطابق ماده (61) قانون.
       پ ـ تعـداد مواردی که شورا رأساً مـبادرت به تشخـیص رویه‌های ضـدرقابتی می‌نماید.
       ت ـ وضع مقررات در زمینه تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات.
       تبصره1ـ تشویق اعضای تمام وقت شورا حداکثر معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه و سایر اعضای شورا حداکثر معادل دو ماه متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهانه اعضای تمام وقت تعیین می‌شود که هر شش ماه یک بار پرداخت می‌شود.
       تبصره2ـ تشویق رییس شورا (رییس مرکز) با ضریب (5/1) متوسط تشویق نقدی اعضای تمام وقت شورا در ادوار شش‌ماهه تعیین می‌شود.
       ماده3ـ کارکنان مرکز شاغل در کارگروههای تخصصی دارای مدرک تحصیلی کارشـناسی ارشد و بالاتـر که در تحقق اهداف و شاخـص‌های عملکردی مشروح زیر نقش مؤثری ایفا نماینـد، هـر شش ماه یک بار معادل دو مـاه حقوق و مزایا و سایر کارکـنان پشتیـبانی هـر شش ماه یک‌بـار معادل یک ماه حقـوق و مزایا تشـویق خواهندشد:
       الف ـ تعداد مصادیق و رویه‌های ضدرقابتی شناسایی شده.
       ب ـ تعیین محدوده برای بازارهای هر یک از کالا و خدمات.
       پ ـ تشخیص تبانی منجر به اخلال در رقابت موضوع ماده (44) قانون.
       ت ـ موارد شناسایی تملک یا ادغام غیرمجاز شرکت‌ها یا بنگاه‌ها موضوع مواد (47) و (48) قانون.
       ث ـ میزان کمک یا امتیاز دولتی تبعیض‌آمیز شناسایی‌شده از سوی مرکز که به شورا اعلام شده است.
       ج ـ شکایات مورد بررسی از سوی مرکز که منجر به پیشنهاد برای صدور رأی توسط شورا شده است.
       ماده4ـ منابع مالی لازم برای اجرای این آیین‌نامه همه ساله در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می‌شود.
       این تصویب‌نامه در تاریخ 6/7/1389 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب