دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1390 نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠

       هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/3/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظـارت راهبردی ریـیس‌جمهور و تأیید شـورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) مـاده (38) قانـون برنـامه پنجـساله پنجـم توسـعه جمـهوری اسـلامی ایـران ـ مصوب1389ـ تصویب نمود:
 


      1ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1390 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
       الف ـ ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار:
       1ـ ویزیت پزشکان عمومی                                  (80.000) ریال
       2ـ ویزیت پزشکان متخصص                              (130.000) ریال
       3ـ ویزیت پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص           (160.000) ریال
       4ـ ویزیت فوق‌تخصص روانپزشکی                       (180.000) ریال
       5 ـ PHD پروانه‌دار                                          (80.000) ریال
       6 ـ کارشناس ارشد پروانه‌دار                                (70.000) ریال
       7ـ کارشناس پروانه‌دار                                      (55.000) ریال
       تبصره1ـ پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.
       تبصره2ـ کارشناسان ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و PHD استفاده نمایند که کارشناس ارشد یا PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
       تبصره3ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه، برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود.
       تبصره4ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.
       ب ـ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:
       1ـ ضریب تعرفه داخلی                    (32.000) ریال
       2ـ ضریب تعرفه بیهوشی                (160.000) ریال
       3ـ ضریب تعرفه جراحی                 (360.000) ریال
       4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی               (4.800) ریال
       5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی                (4.200) ریال
       ج ـ سـرجمع تعرفه‌های خـدمات آزمایشـگاهی و پاتـولوژی و ژنتیـک بخش خـصوصی برای سـال 1390، بدون رشـد نسبت به تعرفـه‌های مصـوب سال 1389 باقی خواهد ماند.
       د ـ به سـرجمع تعرفه‌های خـدمات پرتوپزشکی بخـش خصوصی برای سال 1390، چهار درصد (4%) به تعرفه‌های مصوب سال 1389 و بـه شرح ذیل اضـافه خواهدشد:
       1ـ تعرفه‌های رادیولوژی پانزده درصد (15%)
       2ـ سایر خدمات بدون رشد نسبت به سال 1389 باشد.
       تبصره ـ تـعرفه سی‌تی‌اسکن اسپـیرال به‌ میـزان (25%) افزایش نسبـت ‌به Conventional
       2ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول ذیل می‌باشد:

       3ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه‌گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می‌گردد.
       تبصره ـ در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده‌های استان خواهدبود. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع/ روزنامه رسمی کشور چهارشنبه یکم تیر ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا