عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1390 بنا به پیشنهاد شماره 12653 ـ 1/10289 مورخ 16/11/1389 وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 


 

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
پ ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش.
ت ـ سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.
ث ـ مدارس مشمول طرح: مدارسی که بر اساس مطالعات فنی و ارزیابی سریع لرزه‌ای در فرایند اجرای طرح مقاوم‌سازی و بازسازی قرار می‌گیرند.
ج ـ مقاوم‌سازی: مطالعه و اجرا به منظور تقویت ساختمانهای موجود مدارس فاقد استحکام لازم در برابر حوادث غیرمترقبه به ویژه زلزله، متناسب با الزامات مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های بهسازی لرزه‌ای.
چ ـ بازسازی: بازسازی ساختمان مدارس مشمول طرح که به علت قدمت و فرسودگی، قابلیت مقاوم‌سازی را ندارند.
ح ـ کلاسهای بدون استحکام: کلاسهای ساختمانهای مدارس مشمول طرح که باید بازسازی یا مقاوم‌سازی شوند.
خ ـ استانداردسازی: تطبیق ساختمان، تأسیسات و تجهیزات فضاهای آموزشی و پرورشی با ضوابط طراحی فضاهای آموزشی و سرانه‌های مصوب و مقررات ملی ساختمان.
د ـ طرح: بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس مشمول طرح.
ذ ـ خیرین مدرسه‌ساز: اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از منابع غیردولتی خود اقدام به کمک مالی، تأمین زمین، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی نموده و آن را به وزارت (سازمان) تحویل و اهدا می‌نمایند.
ر ـ طرحهای مشارکتی مدرسه‌سازی: طرحهایی که با استفاده از منابع مشترک دولت و خیرین مدرسه‌ساز ساخته یا تجهیز می‌شوند، به صورتی که حداقل سهم خیرین در این طرحها از سی درصد کمتر نباشد.
ماده2ـ معاونت مکلف است مابه‌التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته با احتساب تعدیل سالهای اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام ـ مصوب 1385ـ را به شرح زیر برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام تأمین نماید:
الف ـ سال 1390 (9.000) میلیارد ریال
ب ـ سال 1391 (10.170) میلیارد ریال
پ ـ سال 1392 (12.990) میلیارد ریال
ماده3ـ به منظور اولویت‌بندی و انتخاب مدارس مشمول طرح، در هر استان کارگروهی مرکب از معاون عمرانی استانداری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مدیرکل آموزش و پرورش استان به دبیری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تشکیل می‌شود.
تبصره ـ ایجاد دبیرخانه و توسعه تشکیلات در اجرای این ماده ممنوع است.
ماده4ـ وزارت (سازمان) موظف است مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ساختمانی را در طراحی و احداث مدارس جدید و جایگزین رعایت نماید.
ماده5 ـ وزارت (سازمان) موظف است در بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس مشمول طرح نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهسازی لرزه‌ای صادر شده از طرف مراجع ذی‌ربط به منظور بهینه‌سازی و استانداردسازی آنها اقدام نماید.
ماده6 ـ وزارت (سازمان) مجاز است در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، هزینه‌های مربوط به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت را از محل اعتبارات ماده (2) پرداخت نماید.
ماده7ـ به منظور تسریع در امر بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس مشمول طرح و فراهم‌شدن بستر انجام کار به ویژه در ایام تعطیلی مدارس در فصل تابستان، ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها موظفند پس از دریافت تقاضای ادارات کل آموزش و پرورش استانها با رعایت قوانین مربوط ظرف بیست روز نسبت به بررسی و صدور مجوز لازم اقدام نمایند.
ماده8 ـ وزارت (سازمان) موظف است با هماهنگی معاونت ظرف سه ماه نسبت به تدوین سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز اقدام نماید.
تبصره ـ به منظور تشویق و ترغیب خیرین مدرسه‌ساز، معاونت موظف است در قالب سیاستهای موضوع این ماده هر ساله معادل اعتبار تحقق یافته تعهدات سال قبل توسط خیرین را که برای احداث، توسعه، تکمیل، و اهدای زمین و فضاهای آموزشی و پرورشی هزینه گردیده است، در بودجه سنواتی جهت تکمیل طرحهای مشارکتی، منظور نماید.معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع/ روزنامه رسمی کشور  یکشنبه - نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۳۲۶

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب