دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زیارتعلی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠

 استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان
      در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر زیارتعلی در جلسه مورخ 10/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:


     1ـ اساس طرح جامع مطابق با مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تشخیص اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.
    2ـ نخلستان‌های موجود تثبیت شود و هرگونه تخریب آنها به عنوان مغایرت اساسی با طرح مطرح گردد.
    3ـ سلسله مراتب راه‌های پیشنهادی اصلاح شود.
    4ـ نقشه حریم مطابق مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصلاح شود و پهنه‌بندی پیشنهادی و نقاط مرجع و مکان تقریبی تجهیزات شهری در آن منعکس گردد.
     خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی منبع/ روزنامه رسمی کشور  دوشنبه بیستم تیر ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا