عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
ابطال بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند، نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠

رأی شماره133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند،


تاریخ: 30/3/1390          شماره دادنامه: 133        کلاسه پرونده: 89/462
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند 55 از ماده یک مصوبات جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:
« اینجانب مالک یک قطعه زمین غیرمحصور به شماره پلاک 179 فرعی از 49 اصلی واقع در مرند بخش 15 تبریز می‎باشم که در طرح تفصیلی دارای کاربری عملکرد محله‎ای است و برای احداث زمین فوق از شهرداری مرند کتباً تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده‎ام. شهرداری به شرح پاسخ کتبی شماره 14811 مورخ 9/6/1389، صدور پروانه ساختمانی را موکول و منوط به عقب‌نشینی و آزادسازی مسیر، بدون پرداخت ثمن یا غرامت آن و نیز اصلاح سند رسمی (اجرای ماده 45 آیین‎نامه قانون ثبت) مطابق بند 55 ماده 1 مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند نموده است. این مصوبه مقرر می‎دارد،
« املاک واقع در دسترسی‎های زیر 12 متری که در مسیرگشایی واقع می‎باشند مالک قبل از دریافت پروانه ساختمانی بایستی مسیر را بدون دریافت هزینه آزاد و ماده 45 ثبتی را انجام دهد سپس پروانه صادر گردد.»
نظر به اینکه مغایرت مصوبه مزبور با شرع (اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع) و با قوانین موضوعه کشوری محرز و مسلم است، مستنداً به اصول 170 و 105 و 4 قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن حسب مادتین 30 و 31 قانون مدنی و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‎های دولتی و شهرداری‎ها و رأی شماره 1491 مورخ 14/12/1386 موضوع کلاسه 86/433 و رأی شماره 964 مورخ 11/9/1386، موضوع کلاسه 85/139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مقررات مربوط، نقض و ابطال بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند و ابطال درخواست و اقدام شهرداری مرند را خواستارم.»
مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 1464 مورخ 6/10/1389 اشعار داشته است که:
« همان طوری که مستحضرید به موجب تبصره شش ذیل ماده 100 قانون شهرداری مالکین املاک به تصریح تبصره موصوف ملزم به رعایت طرح‎های مصوب و رعایت برهای اصلاحی می‎باشند و به تجویز ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351، شهرداری مکلف و ملزم به ابلاغ ضوابط و اصول حاکم بر شهر از نظر شهرسازی براساس طرح‎ها و نقشه‎های مصوب اعم از طرح تفصیلی و جامع و هادی و... می‎باشد و ابلاغیه شهرداری مرند تحت شماره 14811 مورخ 9/6/1389 که منضم دادخواست ابلاغی به این شهرداری ابلاغ گردیده در راستای مطلب مشروحه صورت پذیرفته است و همان طوری که در متن ابلاغیه مشهود می‎باشد. در واقع شهرداری به تکلیف قانونی خویش اقدام نموده است چرا که اگر مالکین بدون رعایت نقشه‎های مصوب شهر اقدام به احداث بنا نمایند « و متعاقب آن در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرح مطابق مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود» در این شـرایط که مالک در اثر عدم آگاهی از ضوابط طرح اقدام به احداث اعیانی نموده باشد به موجب قانون ماده 100 از طریق کمیسیون‎های مقرر در ماده مرقومه اعیانی احداثی مشمول تخریب خواهد شد و در این حالت هم از نظر اقتصادی به سرمایه ملی و هم به سرمایه شخصی خسارت وارد و این امر نیز عقلاً و منطقاً صحیح به نظر نمی‎رسد. بنابراین ابلاغیه شهرداری به لحاظ ترجیح منافع و مصالح عمومی و احترام به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است و در خصوص اینکه شاکی اظهار داشته شهرداری مالک را جهت آزادسازی مسیر به صورت رایگان ملزم می‎نماید در این راستا ذهن قضات عالی‎قدر دیوان را به تبصره ذیل ماده 25 تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر جلب می‎نماید که صراحتاً در آن به تهاتر ارزش عرصه واقع در عقب‌کشی با پروانه ساختمانی ملک به صورت مصوب اظهارنظر و تعیین‌تکلیف شده است و شایان ذکر است ماده 55 مورد خواسته شـاکی مبنـی بر ابـطال در این راسـتا معروض مـی‎دارد این موضـوع زمانی مصداق پیدا می‎کند که از نظر قوانین موضوعه دستگاه اجرایی (شهرداری) شرایط لازم و قانونی را جهت گشایش مسیر نداشته باشد در آن صورت جهت جلوگیری از تعلّل در عملیات اجرایی و عمرانی شهروندان این ماده 55 مصوب گردیده است. علیهذا با تشریح مراتب به شرح فوق و تقدیم منضمات تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد دعوی مطروحه را دارد.»
      قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 40410/30/19 مورخ 11/8/1389 و در پاسخ به موضوع مغایرت مصوبه معترض‎عنه با شرع مقدس، چنین اعلام داشته است که:
« موضوع بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند، در جلسه مورخ 5/8/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‎گردد:
« بند 55 ماده 1 مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. » 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
    نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40410/30/89 مورخ 11/8/1389، اعلام نموده است که فقهای شورای نگهبان بند 55 ماده یک مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند، بنابراین با استناد به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهرمرند ابطال می گردد.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری منبع/ روزنامه رسمی کشور  یکشنبه - نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۳۲۶

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب