دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاحیه ماده 62 آیین‌نامه‌ اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
      پیرو نامه شماره 6978/200/ص مورخ 24/3/1390 به پیوست یک نسخه از اصلاحیه عبارتی ماده 62 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، که در تاریخ 22/4/1390 به تصویب وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی تقدیم می‌دارد.             رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ـ علی عسگری

        عبارت « ... 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373» مندرج در ماده 62 ـ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 « قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی» مصوب 23/3/1390 حذف و عبارت « 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی» جایگزین آن می‌گردد.
   وزیر امور اقتصادی و دارایی-سیدشمس‌الدین حسینی       وزیر دادگستری - سیدمرتضی بختیاری

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا