دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
ضرورت پرداخت تفاوت تطبیق در صورتی که حقوق و فوق‌العاده‌های ثابت کاهش یابد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠

رأی شماره 189 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت تفاوت تطبیق در صورتی که حقوق و فوق‌العاده‌های ثابت موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یابد

   تاریخ دادنامه: 27/4/1390     شماره دادنامه: 189      کلاسه پرونده: 90/316
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


   

شاکی: خانم ناهید مهاجرنسب
    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری
    گردش کار: خانم ناهید مهاجرنسب به موجب درخواست تقدیمی اعلام کرده است که:
    « شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی متعدّد با خواسته برقراری فوق‎العاده ویژه خبره ستادی به جای فوق‎العاده ارشد، آراء متهافتی صادر کرده‎اند. به این نحو که شعبه دوم دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع مذکور بدون ورود در ماهیت شکایت، بر ضرورت طرح شکایت به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری علاوه بر سازمان متبوع تاکید ورزیده و قرار ردّ دادخواست این جانب را صادر کرده است. لیکن شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. لذا به دلیل صدور آراء متهافت صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.»
    گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
    الف) شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/88/1004 با موضوع دادخواست خانم ناهید مهاجرنسب به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به خواسته برقراری فوق‎العاده ویژه سطح خبره ستادی به موجب دادنامه شماره 182 مورخ 11/12/1389 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
    « با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر این که « در اجرای بخشنامه شماره 98520/1802 مورخ 29/7/1386 معاونت توسعه مدیریت احکام حقوقی جهت تایید به معاونـت مذکور ارسال گردیده که طی شماره 9056/200 مورخ 12/2/1388 اعلام نموده‎اند از ابتدای سال 1388 با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی پرونده‎های مربوطه به طرح اجرای مسیر ارتقای شغلی موضوعیت ندارد» که با التفات به مراتب مذکور نظر به این که دانشگاه در این رابطه امتناع از انجام وظیفه نداشته و بر اساس پاسخ معاونت توسعه مدیریت تصمیم‌گیری نموده است و باید شکایت به طرفیت دانشگاه و معاونت توسعه مدیریت مطرح گردد تا موضوع رسیدگی و قابل اجراء باشد بنابراین با وضعیت مذکور در پرونده موجود قرار رد دادخواست صادر می‎گردد.»
    ب) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/88/1239 با موضوع دادخواست خانم سودابه کفائی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، به خواسته الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‎العاده ویژه خبره ستادی به جای فوق‎العاده ارشد به موجب دادنامه شماره 645 مورخ 8/4/1389 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
    « نظر به این که بر طبق مدارک موجود در پرونده و اذعان مشتکی‎عنه در جوابیه ارسالی در سال 1387 هیأت ممیزه دانشگاه با ارتقاء شاکیه به درجه خبره موافقت نموده و با عنایت به رأی شماره 21 مورخه 26/1/1386 از تاریخ اجتماع شرایط قانونی نسبت به شاکیه اعمال شده است. بنابراین در مجموع براساس مقررات مربوط برای شاکیه حق بهره‎مندی از درجه خبره ایجاد نگردیده و محقق شده است و بخشنامه شماره 98520/1802 مورخ 21/7/1386 با توجه به مراتب فوق و رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎تواند نافی حق ایجاد شده برای شاکیه و لغو حکم قبلی باشد. بدین جهت در مجموع شکایت مطروحه موجه به نظر می‎رسد و لذا حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد.»
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر این که: « در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‎العاده‎های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‎نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود»، رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 645 مورخ 8/4/1389 در حدی که متضمن استحقاق شاکی به دریافت مابه‎التفاوت تا میزان دریافتی قبلی وی باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع / معاونت حقوقی وامور مجلس 19/5/90   

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا