دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تفویض اختیارات هیئت وزیران مندرج در تبصره 4 الحاقی بند الف ماده3 قانون ا..اصل44 نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠

تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران مندرج در تبصره (4( الحاقی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)قانون اساسی ـ مصوب1389ـ به وزیر صنعت، معدن و تجارت

 


شماره 100735/ت47031هـ                                                16/5/1390 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
 1ـ اختیارات هیئت وزیران مندرج در تبصره (4) الحاقی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب1389ـ به وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور تفویض می‌شود.
 
 2ـ تصمیم نماینده مذکور در حکم تصمیم رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاتباع می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت ‌دولت قابل صدور خواهدبود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  منبع/  معاونت حقوقی وامور مجلس 19/5/90

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا