دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تصویب‌نامه در خصوص ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 


 

       وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 14/10/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند:
       در بند (1) تصویب‌نامه شماره 18249/ت24832ک مورخ 23/4/1380، عبارت « منحصراً به منظور توسعه حمل و نقل پستی و باری هوایی، انبارداری و تسهیل در امر صادرات کالاهای فاسدشدنی» حذف و بندهای (4) و (5) به شرح ذیل به آن اضافه می‌شوند:
      4ـ فعالیتهای تولیدی و صنعتی این منطقه صرفاً پردازش صادرات و استقرار صنایع غیرآلاینده موسوم به سبز است.
       5 ـ ایجاد پایانه صادراتی و ارایه خدمات یکپارچه و همه‌جانبه به صادرکنندگان در اولویت برنامه‌های این منطقه خواهدبود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 15/5/1390 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع / روزنامه رسمی چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا