دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس درخصوص مصوبه راجع به«انتقال کارکنان دولت از شهرتهران نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»در خصوص«انتقال کارکنان دولت از شهرتهران«


شماره 31295هـ/ب                                                           17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامیایران
    
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 96785/45017مورخ 3/5/1389، موضوع « انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، متعاقب بررسی‌ها واعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدرماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) ویکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلتمقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یکهفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
به موجب قانون تشکیل یا اساسنامه برخی از شرکتهای دولتی،نظیر شرکت سهامی خدمات مهندسی آب، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، شرکت سهامی سازمانآب منطقه‌ای تهران، شرکت سهامی سازمان برق منطقه‌ای تهران، شرکت سهامی بازرگانیدولتی ایران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملّی نفت ایران، شرکت ملّیگاز ایران، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکتدخانیات ایران، آزمایشگاه فنّی و مکانیک خاک و نمایشگاه بین‌المللی، موضوع بندهای (4، 19، 91، 120، 136، 146، 148، 150، 155، 157، 160 و 163) فهرست پیوست مصوّبه،محلّ اسقرار و مرکزیّت قانونی آنها، شهر تهران تعیین گردیده است، علیهذا، عبارت « دستگاههای اجرائی موظّفند شرکتهای دولتی را برابر فهرست پیوست... از تهران منتقلنمایند...»، چون از حیث اطلاق، شامل شرکتهایی می‌گردد که شهر تهران مرکز استقرارآنها است، مغایر قانون است».  
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا