دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس درخصوص مصوبه راجع به« مستثنی شدن دفاتر نمایندگی استاندار نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»در خصوص « مستثنی شدن دفاتر نمایندگی استانداری‌های سراسر کشور در ....

 


شماره 31305هـ/ب                                                          17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
     بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 38535/ت42592هـ مورخ 24/2/1388، موضوع « مستثنی شدن دفاتر نمایندگی استانداری‌های سراسر کشور در تهران از شمول بند « ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
     نظر به اینکه ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 به عنوان قانون مؤخر‌التّصویب، ناسخ مفاد بند « ز» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه مصوّب 1383 می‌باشد و از آنجا که طبق ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری « ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد»، بنابراین، متن مصوّبه از حیث مستـثنی دانستن دفاتر نماینـدگی اسـتانداری‌های سراسر کـشور در تهـران از شمول ممنوعیّت بند « ز» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه، با عنایت به منسوخ بودن مستند قانونی مصوّبه، مغایر با قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی منبع / پایگاه اطلاع رسانی دولت

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا