دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩

تنفیذ آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387 و اصلاحات بعدی آن برای اجرا در سال1389

وزارت جهاد کشاورزی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
          هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/4/1389 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
    


      1ـ آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی درسال 1387، موضوع تصویب‌نامه شماره 53658/ت39872هـ مورخ 12/4/1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و برای اجرا در سال 1389 تنفیذ می‌شود:
          در ماده (3) آیین‌نامه یادشده بعد از عبارت « توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» عبارت « با استفاده از اعتبارات مصوب مربوط» اضافه می‌گردد.
          2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت یک ماه جداول مربوط را با رعایت مقررات مربوط اصلاح و برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی- منبع روزنامه رسمی کشور پنج شنبه - هجدهم شهریور ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۸۶

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا