دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
چند مصوبه از هیئت وزیران نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠

افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از ابتدای سال1389

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای مصطفی عطاران به عنوان عضو هیئت عالی نظارت در ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اصلاح تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

    


 

افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از ابتدای سال1389

      هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 5816/01/89 مورخ 12/2/1389 وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشـکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشـایان دادگسـتری ـ مصوب 1375ـ تصویب نمود:
      مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع تصویب‌نامه شماره 81817/ت17985هـ مورخ 26/12/1377 از ابتدای سال 1389 به میزان ده و هشت دهم درصد (8/10%) افزایش می‌یابد.معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  منبع/روزنامه رسمی کشور-  2/6/90

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای مصطفی عطاران به عنوان عضو هیئت عالی نظارت در ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
      هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 23971/90/233/د مورخ 4/5/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ و در اجرای ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373 تصویب نمود:
      آقای مصطفی عطاران به عنوان عضو هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373 تعیین می‌شود. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  منبع/روزنامه رسمی کشور-  8/6/90

اصلاح تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
     هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:
     در تبصره ماده (7) تصویب‌نامه شماره 204961/ت45123هـ مورخ 15/9/1389، عبارت « ممنوع خواهد بود و ماده (29) قانون امور گمرکی در مورد کالاهای غیرمجاز و قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون تفسیر قسمت دوم ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حسب ارتباط موضوعی اعمال خواهد شد» جایگزین عبارت « در حکم کالاهای قاچاق خواهد بود» و در ماده (9)، واژه « پژوهش» جایگزین واژه « توسعه» می‌شود  معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  منبع/روزنامه رسمی کشور- 8/6/90

 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا