دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تعیین تکلیف مطالبات بانکها ازشرکتهای توانیر، آب منطقه‌ای، آب و برق ..... نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠

 تعیین تکلیف مطالبات بانکها ازشرکتهای توانیر، آب منطقه‌ای، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان توسعه برق ایران

تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیار تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع بند (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به وزیران امور اقتصادی و دارایی و نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
    هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/6/1390 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:


 1ـ اختیار تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع بند (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال به منظور تسویه یا تهاتر بدهی‌های دولت در امور شرکتهای توانیر، آب منطقه‌ای، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان توسعه برق ایران به بانکها از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه اداره شده به وزیران امور اقتصادی و دارایی و نیرو به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور تفویض می‌شود.
    2ـ تصمیم نمایندگان مذکور در امور اجرایی در حکم تصمیم رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  منبع / روزنامه رسمی کشور 7/7/1390

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا