عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 4 = حرف ( ث – ج – چ) نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠

جهت اگاهی بیشتر از مصوبه مربوطه و علائم اختصاری روی لینک زیر کلیک فرمایید

 http://just1.persianblog.ir/post/805/

 جهت مراجعه به پست مربوط به واژه های قبلی روی لینک زیر کلیک فرمایید

 http://just1.persianblog.ir/post/811/

جهت مراجعه به واژه های این مبحث روی لینک (ادامه مطلب) زیر کلیک فرمایید


 

 

ثابت  توری  فراصوتی
      

    ultrasonic grating constant
[فیزیک] فاصلة بین گره‌های متوالی در امواج فراصوتی ایستاده که همانند توری اپتیکی عمل می‌کند

 

ثابت  گرانش                                gravitational constant,
 constant of gravitation

[ژئوفیزیک] ثابت تناسب در قانون گرانشی نیوتن

 

ثبت ذخیره                                                    booking
[ گردشگری] تثبیت ذخیرة بلیت و اتاق در مهمانخانه و جز آن در زمانی معین

 

ثبت ذخیرة بهنگام                                 early booking
[ گردشگری] ثبت ذخیرة سفر در محدودة زمانی معین بعد از اعلام شرایط که همراه با تخفیف یا دیگر مزایا خواهد بود


ثبت ذخیرة سفر                                   travel booking
[ گردشگری] انعقاد قرارداد مسافرتی مشروط به تأیید نهایی

 

ثبت ذخیرة  مکرر   duplicate booking  double booking,
[ گردشگری] ذخیرة یک اتاق یا یک صندلی به ‌طور همزمان به اشتباه به نام دو نفر

 

ثبت ذخیرة  مهلت‌دار                                      option  
[ گردشگری] نوعی ثبت ذخیره که شرکتهای ترابری و مهمانخانه‌ها و گشت‌پردازها به برخی مسافران تخصیص می‌دهند و در آن به مسافر اختیار قبول آن را برای مدت محدودی واگذار و در صورت عدم مراجعه آن را لغو می‌کنند

 

ثبت ذخیرة یکجا                                  block booking
[ گردشگری] ثبت ذخیرة شماری صندلی یا اتاق مهمانخانه و جز آن به ‌طور همزمان

 

ثعلب                                                                      Orchis 
[ گیاهی] سرده‌ای از ثعلبیان که اغلب در اروپا و شمال غربی افریقا تا تبت و مغولستان و چین و ژاپن پراکنده هستند

 

ثعلبیان                                                          Orchidaceae
[ گیاهی] تیره‌ای بزرگ و جهانی از مارچوبه‌سانان با حدود 850 سرده و 17000 گونه که بزرگترین تیرة گیاهان گل‌دار محسوب می‌شود و شامل گونه‌های چندسالة زمینی و رورست یا بالارونده است که دارای غده‌های گوشتی یا پایه با گلهای نامنظم و ساختار خاص و دانه‌های ریز هستند

 

ثعله‌باقلا                                                              Nelumbo
[ گیاهی] تنها سردة ثعله‌باقلائیان آبزی با دو گونه که گلهای درشت و زیبایی شبیه به گلهای نیلوفر آبی دارند

 

ثعله‌باقلائیان                                           Nelumbonaceae
[ گیاهی ] تیره‌ای از چنارسانان آبزی با یک سرده و دو گونه که به‌ طور گسترده، در جنوب شرقی آسیا و جنوب شرقی امریکا به ‌صورت علفی چندساله می‌رویند؛ دانه‌های آنها در نهنج گوشتی منفرد قرار دارد و گلهای کامـل و بـزرگ و زیـبایشان با تـقارن شعاعی در بالای سـطح آب قرار می‌گیرد؛ گل‌آذین آنها تک‌گل و برگهایشان ساده و سپری‌‌شکل است

 

ج

 

جابه‌جایی                                                     displacement
[روان‌شناسی] سازوکاری دفاعی که در آن عاطفة فرد از تصور یا موضوعی خاص معطوف به تصور یا موضوع دیگری می‌شود

 

جابه‌جایی مجازی                            virtual displacement
[فیزیک] تغییر مکان جزئی سامانة مکانیکی در حالتی که با قیدهای (constraints) سامانه سازگار باشد، ولی در زمان ثابت صورت گیرد

 

جاتابوتی                                                                casket  
[باستان‌شناسی] صندوقی چوبی یا سنگی یا فلزی که جسد یا تابوت اصلی را در آن قرار می‌دادند

 

جاذبه‌پردازی                                               interpretation
[ گردشگری ] روالی در طبیعت‌گردی که در آن اهمیت و مفاهیم پدیده‌های طبیعی و فرهنگی مرتبط با هم برای بازدیدکنندگان آشکار می‌شود
 
جاذبة  نمادی                                          iconic attraction
[ گردشگری ] جاذبه‌ای که نماد مقصدی خاص است

 

جارو                                                            brush   
[موسیقی ] ابزاری برای به صدا درآوردن سازهای کوبه‌ای که سر آن دارای رشته‌هایی عموماً فلزی است که از یک سو به هم بسته شده‌اند
جاگوشتی                                                            meat safe
[ فنّاوری غذا] محلی خنک با تهویة مناسب که گوشت برای مدت کوتاهی در آن نگهداری می‌شود

 

جام آخوری                                             cribbing bucket
[ریلی ] جامی باریک برای برداشتن پارسنگ میان دو ریل‌بند

 

جامعة  آماری  تدفینی                          burial population
[باستان‌شناسی] شمار مردگان کاوش‌شده در یک محوطه یا گورستان در یک دورة زمانی معین

 

جامعة  اطلاعاتی                 information society, InSoc
[ کتابداری] جامعه‌ای که در آن اطلاعات بیش از کالای مادی، نیروی محرکة فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌آید

 

جان‌پناه                                           clearance bay, nitch
[ریلی ] فرورفتگی در دیوار تونل به‌ منظور تأمین فضای ایمن برای کارگران در هنگام عبور قطار

 

جان‌پناه پل                                        clearance platform
[ریلی ] سازة عرشه‌مانند کوچکی متصل به پلهای بدون پیاده‌رو به‌ منظور تأمین فضای لازم برای پناه گرفتن کارگران در هنگام عبور قطار

 

جانشین‌سازی                                                 substitution
[روان‌شناسی] سازوکاری دفاعی که از طریق آن فرد به جای اعمال و احساسهای ممنوع یا دست‌نیافتنی به اعمال یا احساسهای موجه یا دست‌یافتنی متوسل می‌شود

 

جانشین  گوشت                                      meat substitute,
 meat alternative
[ فنّاوری غذا] غذایی شبیه‌سازی‌شده که از آن به جای گوشت در فراورده‌های گوشتی یا رژیمهای افراد گیاهخوار استفاده می‌شود

 

جانشینی  متقابل                                       metathesis,
  double displacement, double decomposition
[شیمی] واکنشی که در آن دو عنصر یا گروه‌هایی از عناصر مربوط به دو مولکول جابه‌جا می‌شوند

 

جبران  هم‌ایستایی                     isostatic compensation
[ژئوفیزیک] فرایندی که در آن سنگ‌کرة زمین برای برقراری توازن میان واحدهایی با جرم و چگالی متفاوت سازوکاری تنظیمی دارد
متـ . تعدیل  هم‌ایستایی                    isostatic adjustment
      تصحیح  هم‌ایستایی                       isostatic correction

 

جبهة  سرد                                                         cold front
[جَوّ] جبهة بندنیامده یا بخشی از آن که به ‌گونه‌ای حرکت می‌کند که هوای سردتر جانشین هوای گرمتر می‌شود

 

جبهة  سرد  چپ‌راه                          backdoor cold front
[جَوّ] جبهة سردی که در نوار ساحلی اقیانوس اطلس در امریکای شمالی توده‌هوای سرد را به ‌سوی جنوب و جنوبِ‌غرب هدایت می‌کند

 

جبهة  گرم                                                       warm front
[جَوّ] جبهة بندنیامده یا بخشی از آن که به ‌گونه‌ای حرکت می‌کند که هوای گرمتر جانشین هوای سردتر می‌شود

 

جداسازی                                                              isolation
[روان‌شناسی] در نظریة روان‌کاوی، سازوکاری دفاعی که از طریق آن ارتباط میان اندیشه‌ها و احساسهای ناخوشایند با اندیشه‌ها و احساسهای دیگر مرتبط با آنها قطع می‌شود

 

جداسازی  عاطفه                                 isolation of affect
[روان‌شناسی ] سازوکار دفاعی ناخودآگاهانه‌ای که از طریق آن فراخوان ذهنی تصاویر یک حادثة ناخوشایند بدون یادآوری هیجانها و احساسهای دردناک مرتبط با آن صورت می‌گیرد
جداسازی مسیر                                    flank protection,
 route isolation
[ریلی] جدا کردن مسیر برای جلوگیری از ورود احتمالی قطارهایی که در خطوط جانبی حرکت می‌کنند

 

جدانشینی                                                   segregation 1
[->خوردگی] جدا شدن بعضی عناصر از آلیاژ و تجمع آنها در نواحی خاصی از فلز

 

جدایش انجمادی                                   freeze separation
[->اقیانوس‌شناسی] نمک‌زدایی آب دریا با استفاده از فرایندهای متوالی انجماد و شویش و ذوب یخ

 

جدول تعرفه                                                      tariff table
[جنگل] مجموعه‌ای از جدول‍های حجم تک‌عاملی هماهنگ که تنها برای توده‌های همسال قابل استفاده است

 

جدول  حجم                                                 volume table
[جنگل] جدول میانگین تخمینی حجم توده یا درخت بر اساس مقدار متغیرهای منتخب که به‌آسانی قابل اندازه‌گیری هستند

 

جدول  حجم  استاندارد               standard-volume table
[جنگل] جدولی که متغیرهای مستقل آن قطر برابر سینه و ارتفاع درخت است و داده‌های مربوط به آن از یک محدودة وسیع مانند یک استان یا ایالت یا ناحیه جمع‌آوری می‌شود

 

جدول حجم تک‌عاملی           single-entry volume table,
 single-variable volume table
[جنگل] جدول حجمی با تنها یک متغیر

 

جدول حجم چندعاملی     multiple-entry volume table
[جنگل] جدول حجمی با بیش از یک متغیر شامل قطر برابر سینه و محیط برابر سینه برای درختان و قطر میانی و انتهایی برای بینه‌ها

 

جدول حجم درخت                              tree-volume table
[جنگل] جدولی که برای یک یا چند گونه تهیه شده است و در آن میانگین حجم چوب درختان درج می‌شود

 

جدول حجم ردة شکل             form-class volume table
[جنگل] جدولی که در آن معادله‌های حجم استاندارد درخت برای رده‌های شکلی مختلف تنظیم می‌شود

 

جدول حجم گِرده‌بینه                           log-volume table
[جنگل] جدولی که برای یک یا چند گونه تهیه شده است و در آن میانگین حجم چوب بینه‌ها نشان داده می‌شود

 

جدول  حجم  محلی                           local-volume table
[جنگل] جدولی که قطر برابر سینه تنها متغیر مستقل آن است و داده‌های مربوط به آن از محدودة کوچکی جمع‌آوری می‌شود

 

جدول حجم هوایی                          aerial-volume table
[جنگل] جدولی که متغیرهای مستقل آن از روی عکسهای هوایی قابل‌اندازه‌گیری است و اغلب شامل ارتفاع توده و درصد تاج‌بَست است

 

جدول‌ محصول                                                  yield table
[جنگل] جدولی که محصول دارچوب مورد نظر از یک تودة همسال را بر اساس سن و رده‌های شاخص رویشگاه نشان می‌دهد و شامل کمیتهایی چون قطرِ برابرِ سینه و تعداد ساقه و ارتفاع ساقه و سطحِ برابرِ سینه و حجم در واحد سطح توده است

 

جدول‌محصول  بهنجار                       normal-yield table
[جنگل] نوعی جدول‌محصول که میانگین رشد یک توده با تراکم مناسب را در طول زمان و معمولاً بر اساس رده‌های شاخص رویشگاه نشان می‌دهد
جدول‌محصول  پولی                          money yield table,
 financial yield table
[جنگل] جدول‌محصول‍ی که بر اساس ارزش پولیِ حجم چوب، درآمد آینده را پیش‌بینی می‌کند

 

جدول ‌محصول  تجربی                   empirical yield table
[جنگل] نوعی جدول‌محصول که معمولاً بر مبنای موجودی تهیه‌ می‌شود و بیانگر میانگین حجم و سایر آمار‌های مربوط به سن توده و گاه رده‌های شاخص رویشگاه است

 

جدول ‌محصول  تراکم
        variable-density yield table
[جنگل] نوعی جدول ‌محصول که در آن تراکم توده علاوه بر شاخص رویشگاه و سن توده مورد توجه قرار می‌گیرد

 

جدول ‌محصول مدیریت‌شده
          managed-yield table
[جنگل] نوعی جدول ‌محصول بر اساس اندازه‌گیری مجدد قطعات نمونه که در آن تأثیر خاستگاه توده و تراکم توده و تیمارهای مدیریتی مورد توجه قرار می‌گیرد

 

جرثقیل داربَری                                            skyline crane
[جنگل] تجهیزات داربَری که با آن می‌توان بینه‌ها را به‌ طرف سیم‌نقاله برد و نیز آنها را سوار سیم‌نقاله کرد یا در بارانداز پایین آورد

 

جرم خدمه                                                             barratry
[دریایی] عملی که خدمه و فرماندة کشتی بدون اجازه یا اطلاع صاحب یا صاحبان کشتی انجام می‌دهند و موجب آسیب رسیدن به کشتی یا بار آن می‌شود

 

جُرم  نفرت‌محور                                                hate crime
[نظامی] اقدام مجرمانه‌ای که انگیزة آن نفرت و تعصب و پیشداوری برخاسته از نژاد و رنگ پوست و مذهب و ملیت و قومیت و جنسیت یا گرایش جنسی فرد یا افراد است

 

جریان پیوسته                               non-interrupted flow
[درون‌شهری] جریان عبوری که در حالت عادی قطع نمی‌شود

 

جریان خاکستر                                                     ash flow
[زمین] بهمنی از خاکستر و گازهای آتشفشانی که بر روی دامنه‌های آتشفشان به فرودست حرکت می‌کند

 

جریان خوردگی                                    corrosion current
[->خوردگی] آهنگ خوردگی که معمولاً بر حسب آمپر بر سانتی‌متر مربع بیان می‌شود

 

جریان  ژن                                                  gene flow
[ژن‌شناسی] انتشار تدریجی ژنها از یک جمعیت به جمعیتهای دیگر به‌ علت پراکنش کامه‌ها

 

جریان گدازه                                                       lava flow
[زمین] بیرون‌ریزی جانبی و سطحی گدازة مذاب از دهانه یا شکافه

 

جریان ناپیوسته                                     interrupted flow
[درون‌شهری] جریان عبوری که به‌ علت وجود چراغ راهنمایی یا تابلوهای ایست و رعایت حقّ ‌‌تقدّم به ‌صورت دوره‌ای قطع می‌شود

 

جزء اَبر                                                       cloud element
[جَوّ] کوچک‌ترین اَبر یا بخشی از اَبر که با افزارة دورکاوی یا دستگاهی دیگر قابل تفکیک باشد

 

جسم‌ پایه                       basal body, flagellar motor
[->میکرب] ساختاری درون‌یاخته‌ای که قلاب را در پوش ثابت نگه می‌دارد
جِسنِریان                                                     Gesneriaceae
[ گیاهی ] تیره‌ای از نعناسانان با حدود 140 سرده و 2000 گونه که گلهای آنها دوجنسی با تقارن دوطرفه است که با جامی دولبه مشخص می‌شود؛ جام آنها دارای پنج گلبرگ پیوسته و کاسة پنج‌قسمتی و دو تا پنج پرچم است؛ بساک پرچمها یا دوبه‌دو یا همگی به یکدیگر اتصال ضعیفی دارند؛ تخمدان گیاهان این سرده فوقانی یا نیمه‌تحتانی و تک‌حجره‌ای با تمکن جداری (parietal placentation) است
متـ . بنفشه‌افریقائیان

 

جعبة  سیاه  ‌کشتی
 voyage data recorder, VDR,
 black box, voyage event recorder,
 VER
[دریایی] دستگاهی که پیوسته اطلاعات مختلف را دربارة تجهیزات و سامانه‌های واپایی کشتی ضبط و ذخیره می‌کند

 

جعبه‌ قرقرة  برگشت                                haulback block
[جنگل] جعبه‌قرقره‌ای که برای هدایت بافة برگشت به ‌کار می‌رود

 

جلبکهای  آهکی                                    calcareous algae
[زمین] گروهی از جلبکها که برای ساخت بدن خود، از کلیسم‌کربنات موجود در آب کم‌عمق محل زندگی‌شان استفاده می‌کنند

 

جمودسنج                                                      rigorometer
[ فنّاوری غذا] ابزاری برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت جمود لاشه بر اساس طول و کشش ماهیچه

 

جمود  لاشه                                                    rigor mortis
[فنّاوری غذا] سفت شدن تدریجی ماهیچه‌ها پس از کشتار به علت کاهش آدنوزین‌تری‌فسفات و گلیکوژن در تارهای ماهیچه‌ای

 

جناح                                                                     fraction
[عمومی] دسته‌ای از اعضای یک حزب یا گروه سیاسی همفکر که برای دستیابی به هدفهای معیّن سیاسی، در مجالس قانون‌گذاری یا در درون یک حزب فعالیت می‌کنند

 

جنبش عدم ‌تعهد                        nonaligned movement
[سیاسی] جنبش کشورهای جهان سوم در دوران جنگ سرد برای ابراز هویت جمعی مستقل از شرق و غرب که به‌ کوشش نهرو و ناصر و تیتو به ‌دنبال اجلاس 1955 باندونگ شکل گرفت

 

جنبش  نیرومند  زمین                 strong ground motion
[ژئوفیزیک] جنبش زمین با چنان توانی که بتواند به ساختمانها و آنچه در آنهاست خسارت چشمگیر وارد کند

 

جنسی‌سازی                                               sexualisation,
 eroticisation, libidinisation
[روان‌شناسی ] فرایند تخصیص کارمایة جنسی به عضوی یا عملی که به ‌طور معمول صرفاً جنسی نیست
متـ . شهوانی‌سازی                                          erotisation

 

جنگل سخت‌چوب                                       hardwoods
[جنگل] جنگلی که در آن درختان سخت‌چوب می‌رویند

 

جنگل نرم‌چوب                                                 softwoods
[جنگل] جنگلی که در آن درختان نرم‌چوب می‌رویند

 

جنوب  ?  جهان‌ جنوب

 

جوان‌چوب                                                 juvenile wood,
 ore wood, immature wood,
 uvenile core, pith wood
[جنگل] هستة داخلی بافت چوبی اطراف مغزه (pith) که در آن یاخته‌ها از نظر ابعاد یا ساختار به‌ حد نهایی تکامل خود نرسیده‌اند
جوجه‌خروس                                                        cockerel
[فنّاوری غذا] پرندة اهلی نر تازه‌بالغ متعلق به سردة ماکیان (Galus) و راستة ماکیان‌سانان

 

جوجة  گوشتی                                                       pullet  
[ فنّاوری غذا] پرندة مادة متعلق به سردة ماکیان (Galus) و راستة ماکیان‌سانان که سن آن کمتر از دوازده ماه باشد

 

جوش‌بُن                                                             weld root
[متالورژی] سطحی از فلز پایه که اولین گذر جوش بر روی آن می‌نشیند

 

جوش‌پذیری                                                    weldability
[متالورژی] قابلیت یک ماده برای انجام جوشکاری بر روی آن

 

جوش‌پُرکن                                                        weld filler
[متالورژی] مادة پرکننده‌ای که در حین جوشکاری به محل اتصال افزوده می‌شود

 

جوشکاری القایی                               induction welding,
  IW
[متالورژی ] فرایندی که در آن گرمای لازم برای جوشکاری از یک جریان القایی متناوب به دست می‌آید

 

جوشکاری الکترونی
         electron beam welding, EBW
[متالورژی ] نوعی جوشکاری که در آن از باریکة متمرکزی از الکترونها به‌عنوان منبع گرما استفاده می‌شود

 

جوشکاری  انفجاری                           explosive welding,
 EXW, explosion welding
[متالورژی] نوعی جوشکاری فشاری که در آن انفجار موجب برخورد قطعات و ایجاد اتصال می‌شود

 

جوشکاری  برقی‌ گازی 
         electrogas welding, EGW
[متالورژی ] نوعی جوشکاری برقی که در آن مذاب با گاز محافظت می‌شود و قوس الکتریکی در طول مدت فرایند برقرار است

 

جوشکاری  برنشاند  
               projection welding, PW
[متالورژی ] نوعی جوشکاری مقاومتی که در آن با ایجاد یک یا چند برجستگی بر روی یک یا هر دو سطح جوش‌دادنی، محل مناسبی برای انتقال برق و اعمال فشار فراهم می‌شود

 

جوشکاری  پُتکی                                       forge welding
[متالورژی ] فرایند اتصال‌دهی زیر دمای ذوب، در شرایط مومسان (plastic condition)، که عامل تعیین‌کننده در آن نیروی سطحی بین دو قطعه است

 

جوشکاری پخشی ? جوشکاری نفوذی

 

جوشکاری پس‌‌راند                            backhand welding,
 backward welding
[متالورژی] روشی در جوشکاری گازی که در آن ابزار جوشکاری در جهت مخالف پیشرفت جوشکاری حرکت می‌کند
متـ . جوشکاری راست‌راند                    rightward welding

 

جوشکاری پیش‌راند                            forehand welding,
 forward welding
[متالورژی ] روشی در جوشکاری گازی با دست که در آن شعله را بر روی محل جوش‌نداده حرکت می‌دهند
متـ . جوشکاری  چپ‌راند                       leftward welding

 

جوشکاری ترمیتی ?  جوشکاری گرمازایی
جوشکاری جرقه‌ای                           flash welding, FW,
 flash-butt welding
[متالورژی] نوعی جوشکاری مقاومتی که در آن ابتدا دو سطح جوش‌دادنی به هم نزدیک می‌شوند و پس از ایجاد جرقه و گرمای الکتریکی، با اعمال فشار سطحها به ‌هم جوش می‌خورند
متـ . جوشکاری درخشی

 

جوشکاری چپ‌راند ?  جوشکاری پیش‌راند

 

جوشکاری درخشی ?  جوشکاری جرقه‌ای

 

جوشکاری راست‌راند ?  جوشکاری پس‌راند

 

جوشکاری  سرباره‌ای           electroslag welding, ESW
[متالورژی] نوعی جوشکاری برقی که گرمای لازم در آن از طریق مقاومت الکتریکی یک لایة ضخیم سرباره بر روی محل اتصال انجام می‌شود

 

جوشکاری سرد                                  cold welding, CW
[متالورژی ] نوعی جوشکاری جامد که در آن سطوح جوش‌دادنی بدون حرارت و تحت فشار زیاد به‌ هم جوش می‌خورند

 

جوشکاری  ضربه‌ای              percussion welding, PEW
[متالورژی] فرایندی که در آن گرمای لحظه‌ای از طریق قوس متمرکز بین سطوح جوش‌‌دادنی ایجاد می‌شود و سطوح بی‌درنگ با ضربه به ‌هم کوبیده می‌شوند

 

جوشکاری قوسی                                            arc welding
[متالورژی] هر گونه جوشکاری که در آن گرمای ورودی از یک قوس الکتریکی تأمین شود

 

جوشکاری قوسی‌کربنی        carbon arc welding, CAW
[متالورژی] نوعی فرایند جوشکاری که در آن قوس الکتریکی میان دو الکترود کربنی یا میان یک الکترود کربنی و قطعة جوش‌دادنی ایجاد می‌شود

 

جوشکاری گداختی                                   fusion welding
[متالورژی] هر گونه فرایند جوشکاری که در آن سطوح قطعات جوش‌دادنی ذوب و یکپارچه ‌شوند

 

جوشکاری گرمازایی                              thermite welding
[متالورژی] فرایندی که در آن فلز یا آلیاژ مذاب آزادشده از واکنش گرمازای آلومینیم با یک اکسید فلزی، فضای میان دو جزء جوش را پر و آنها را به یکدیگر متصل می‌کند
متـ . جوشکاری ترمیتی

 

جوشکاری گرم‌فشاری          hot-pressure welding, HPW
[متالورژی ] نوعی جوشکاری جامد که در آن جوش فلزات از طریق حرارت‌دهی و اعمال‌ فشار کافی انجام می‌شود و دگرشکلی ماکروسکوپی (macrodeformation) در فلز پایه ‌ایجاد می‌کند

 

جوشکاری  لب‌به‌لب                                       butt welding
[متالورژی ] روشی در جوشکاری که در آن دو لبة قطعات کار در مقابل هم و تحت فشار قرار می‌گیرند و خط تماس آنها جوش داده می‌شود

 

جوشکاری لیزری                            laser beam welding,
 LBW, laser welding
[متالورژی] نوعی جوشکاری با استفاده از باریکة لیزر به عنوان منبع گرما که در آن شدت بالای انرژیِ باریکة متمرکز امکان نفوذ عمقی و جوشکاری با کمترین واپیچش را فراهم می‌کند

 

جوشکاری مقاومتی                            resistance welding
[متالورژی] فرایند اتصال‌دهی که در آن گرمای لازم از طریق عبور دادن جریان برق از میان سطوح تماس قطعات جوش‌دادنی فراهم می‌شود
جوشکاری  مقاومتی  لب‌‌به‌لب
 resistance butt welding,
 upset welding, UW,
 upset butt welding
[متالورژی] نوعی جوشکاری مقاومتی که در آن اتصال، در سرتاسر سطوح نزدیک به ‌هم، به‌ طور هم‌زمان و از طریق حرارت حاصل از مقاومت الکتریکی، صورت می‌گیرد

 

جوشکاری میل‌پایه                                       stud welding
[متالورژی] نوعی جوشکاری برای اتصال یک میله یا شیئی شبیه به آن به قطعة کار

 

جوشکاری نفوذی                                diffusion welding,
 DFW
[متالورژی] هر گونه جوشکاری که عمدتاً بر اثر نفوذ حالت جامد در دو طرف سطح اتصال انجام می‌شود
متـ . جوشکاری پخشی

 

جوشکاری نقطه‌ای                                        spot welding
[متالورژی ] نوعـی جوشکاری مقاومتی که در آن قطعات را میان دو الکترودی که جریان گرما را در نقاط اتصال تأمین می‌کنند می‌‌بندند

 

جوشگاه                                                             weld zone
[متالورژی ] مجموعة قسمتهای منطقة ذوب و قسمتهای مجاور آن شامل گدازگاه و تَفگاه و کل موادی که در آن دخالت دارند

 

جوشمان                                                             weldment
[متالورژی] مجموعة سرهم‌شدة قطعات بر اثر جوشکاری

 

جوش‌ماند                                                      weld deposit
[متالورژی] فلز جوش ذوب‌شده که عمدتاً شامل جوش‌پرکن به‌ همراه مقداری فلز پایه است که در محل جوشکاری می‌ماند

 

جوف                                                               bore
[موسیقی] سطح مقطع ستون هوای تشکیل‌شده در لولة یک ساز بادی

 

جوف استوانه‌ای                                       cylindrical bore
[موسیقی] جوف‍ی که قطر آن از ابتدا تا انتهای لوله یکسان است

 

جوف مخروطی                                        conical bore
[موسیقی] جوف‍ی که قطر آن از ابتدا تا انتهای لوله به ‌تدریج افزایش می‌یابد

 

جهان اطلاعاتی                              information universe
[کتابداری] دنیایی آرمانی برآمده از فنّاوریهای نوین که در آن اطلاعات به صورت آزاد و یکسان در دسترس همگان باشد

 

جهان جنوب                                                  global south
[سیاسی ] واژه‌ای که امروز به‌ جای جهان سوم به ‌کار می‌رود و به‌ معنای کشورهای کمترتوسعه‌یافته است که اکثراً در نیمکرة جنوبی قرار دارند
متـ . جنوب

 

جهان شمال                                                   global north
[سیاسی] کشورهای ثروتمند توسعه‌یافتة جهان که اکثراً در نیمکرة شمالی قرار دارند
متـ . شمال

 

جهت‌یاب خودکار
       automatic direction-finder, ADF
[هوایی] وسیلة ناوبری رادیویی که نشانکهای نشان‌فرست چندجهته را دریافت می‌کند

 

جهش ‌افزایشگر                             enhancer mutation
[ژن‌شناسی ] هر یک از جهشهایی که در یک توالی افزایشگر رخ می‌‌دهد
جهش بدنی                                          somatic mutation
[ژن‌شناسی] جهشی که در یاخته‌های غیرجنسی بدن رخ می‌دهد

 

جهش برگشتی                                     reverse mutation,
 back mutation
[ژن‌شناسی] جهشی که باعث برگشت ژن جهش‌یافته به توالی نوکلئوتیدی اولیه می‌شود
متـ . برگشت                                                   reversion

 

جهش  بی‌معنا                                    nonsense mutation
[ژن‌شناسی ] جهشی که در یک رمزه صورت می‌گیرد و آن را به رمزة پایان (stop codon) یا برعکس تبدیل می‌کند

 

جهش  تراگشتی                           transversion mutation
[ژن‌شناسی ] جهشی که در آن یک باز پورین جانشین یک باز پیریمیدین می‌شود یا برعکس
متـ . تراگشت                                             transversion

 

جهش  خاموش                                        silent mutation,
 silent site mutation
[ژن‌شناسی] جهشی که در آن جانشینی یک نوکلئوتید در یک رمزه به تغییر در رُخ‌نمود نمی‌انجامد
متـ . جهش  هم‌معنا                       samesense mutation,
 synonymous mutation

 

جهش  درنهشی                                insertion mutation,
 insertional mutation,
 addition mutation
[ژن‌شناسی] جهشی که در آن یک یا چند نوکلئوتید وارد دِنا می‌شود

 

جهش  دگرمعنا                                   missense mutation
[ژن‌شناسی ] جهشی که سبب تغییر رمزة یک آمینواسید به رمزة آمینواسیدی دیگر می‌شود و ممکن است منجر به تولید پروتئینی غیرفعال یا ناپایدار شود

 

جهش رگة ‌زایشی  ?  جهش زایشی

 

جهش زایشی                                      germinal mutation
[ژن‌شناسی] جهش در یاخته‌های مولد یاخته‌های جنسی
متـ . جهش رگة ‌زایشی                     germ-line mutation

 

جهش وانهشی                                     deletion mutation
[ژن‌شناسی] جهش حاصل از وانهش یک یا چند جفت باز از یک ژنگان

 

جهش  هم‌گشتی                              transition mutation,
 transitional mutation
[ژن‌شناسی] جهشی که در آن یک باز پیریمیدین جانشین پیریمیدینی دیگر یا یک باز پورین جانشین پورینی دیگر می‌شود
متـ . هم‌گشت                                                 transition

 

جهش  هم‌معنا  ?  جهش خاموش

 

جیرة فشرده                                                  ration dense
[نظامی] غذاهایی که از طریق فراوری، با حفظ ارزش غذایی، از حجم و کمیت آنها کاسته می‌شود

 

چ

 


چاشنی‌دان                                                cruet set, cruet
[ گردشگری] مجموعه‌ای از ظروف برای سرکه و روغن ‌زیتون و نمک و فلفل و خردل و مانند آن که بر روی میز در چاشنی‌ جا (cruet stand) می‌گذارند
چاشنی‌زنی                                                         seasoning
[ فنّاوری غذا] عمل افزودن چاشنی‌ یا چاشنی مخلوط به غذا

 

چاشنی  مخلوط                                               seasonings,
 seasoners
[ فنّاوری غذا] مخلوطی از ادویه‌ها و طعم‌دهنده‌ها و دیگر افزودنیها که از آن برای بهبود طعم و عطر یا ظاهر غذا استفاده می‌شود

 

چال آتش‌سپاری                                          cremation pit
[باستان‌شناسی] گودالی که در آن آتش‌سپاری انجام می‌شد یا بقایای آتش‌سپاری در آن دفن می‌شد

 

چای                                                                     Camellia
[ گیاهی ] سرده‌ای درختچه‌ای یا درختی همیشه‌سبز از چائیان با حدود 120 گونة پراکنده در شرق آسیا؛ برگهای آنها براق و تخم‌مرغی است و گلهایشان در حالت خودرو پنج تا هفت گلبرگ دارد که تعداد زیادی پرچم زردرنگ را در بر گرفته‌اند و کاسبرگهایشان همزمان با شکوفایی گلبرگها می‌ریزد

 

چائیان                                                                 Theaceae
[ گیاهی ] تیره‌ای از خلنگ‌سانان درختچه‌ای یا درختی با هجده سرده و حدود 500 گونه که در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌رویند؛ برگهای همیشه‌سبز آنها ساده و معمولاً براق با آرایش متناوب یا مارپیچی و در حاشیه دندانه‌دار است؛ گلهایشان معمولاً بزرگ و صورتی یا سفید و زیبا و اغلب دارای بویی نافذ است و کاسة گل آنها پنج کاسبرگ یا بیشتر دارد و جام گل آنها نیز پنج‌پر است

 

چراغ  اضطرار                                                distress light
[دریایی] چراغی که روشن شدن آن در کشتی وضعیت اضطراری را نشان می‌دهد

 

چراغ  تمام‌دور                                           all-round light
[دریایی] چراغی که نور ممتد 360 درجه‌ای در سطح افق می‌تاباند

 

چراغ چشمک‌زن                                 flashing light, FL
[دریایی، ریلی، نظامی] چراغی که دورة روشنی آن کوتاه‌تر از دورة خاموشی آن است

 

چراغ دکل                                                masthead light,
 steaming light
[دریایی] چراغ سفید درخشان نصب‌شده بر روی سردکل در راستای میان‌خط شناور که نوری ممتد را در شعاع 5/22 درجه در سطح افق می‌تاباند و به‌ نحوی تعبیه شده است که نور آن از جلو تا 5/22 درجة پس‌ورگه در دو طرف شناور قابل رؤیت است

 

چراغ زرد یدک‌کشی                                   towing light 1
[دریایی] چراغ زردرنگی در پاشنة کشتی یدک‌کننده بالاتر از چراغ پاشنه که در هنگام یدک‌کشی باید روشن باشد

 

چراغ سفید یدک‌کشی                                towing light 2
[دریایی] هر یک از دو یا سه چراغ سفیدرنگ از نوع چراغ دکل در کشتی یدک‌کننده که در هنگام یدک‌کشی روشن می‌شود و تعداد آنها طول یدک و طناب یا زنجیر را مشخص می‌کند

 

چراغهای جانبی 1                                              side lights
[دریایی] چراغ سبزی در طرف راست (starboard side) و چراغ قرمزی در طرف چپ (port side) کشتی درحال‌حرکت که هر یک نور ممتدی را به شعاع 5/112 درجه در سطح افق می‌تابانند و به‌ نحوی تعبیه شده‌اند که نور آنها از جلوی کشتی تا 5/22 درجة پس‌ورگه در طرف مربوط قابل رؤیت است

 

چراغهای  جانبی 2                             wing bar, W-BAR,
 wing bar runway lights
[هوایی] ردیفی از چراغهای تقرب (approach lights)، عمود بر محور باند که خارج از لبة باند قرار گرفته‌اند
چربی  حیاتی                                                  essential fat
[ تغذیه] چربی موجود در بخشهایی از بدن که برای حیات ضروری است و سه تا دوازده درصد از وزن بدن را تشکیل می‌دهد

 

چرخ جابه‌جایی زمینی               ground handling wheel
[هوایی] چرخی که از آن برای جابه‌جایی بالگرد بدون چرخ در مسافتهای کوتاه استفاده می‌شود

 

چرخش‌گیر                                                     straightener
[هوایی] تیغه (vane) یا آبشاره یا صفحه‌ای تخت و شبیه به لانة زنبور که برای از بین بردن چرخش یا تلاطم جریان هوا، در تونل باد نصب می‌شود

 

چرخش‌گیر پروانه                                    fan straightener
[هوایی ] پره‌های شعاعی نصب‌شده در جلو یا پشت پروانة تونل باد برای از بین بردن چرخش ایجادشده در جریان درون تونل باد

 

چرخند موجی           wave depression  wave cyclone,
[جَوّ] چرخندی که در امتداد جبهه تشکیل می‌شود و با آن حرکت می‌کند

 

چرخة تعویض تراورس ?  چرخة  تعویض ریل‌بند

 

چرخة تعویض ریل‌بند                        tie renewal cycle
[ریلی] چرخة زمانی که پس از طی آن ریل‌بندهای معیوب بازسازی یا تعویض می‌شوند
متـ . چرخة  تعویض  تراورس

 

چرخة  جوشکاری                                       welding cycle
[متالورژی ] کل مجموعه‌فعالیتهای مربوط به جوشکاری

 

چرخة  کِشَند                                 tide cycle, tidal cycle
[? اقیانوس‌شناسی، نقشه‌برداری] دورة ظهور کامل پدیده‌های کِشَندی مانند روز کِشَندی یا ماه قمری

 

چریک                                                                  guerrilla
[نظامی ] جنگجوی جنگهای ناهمگون

 

چشم‌انداز  ? دید

 

چشمک                                                                 blink    
[جَوّ] روشن شدن پایة یک لایة اَبر بر اثر بازتاب نور از برف یا یخ

 

چشم همتاسازی  ?  حباب همتاسازی

 

چگالی‌سنج                            pycnometer, pyknometer
[فیزیک] ظرف مدرجی با حجم معین که چگالی مایع درون آن را از طریق توزین مشخص می‌کنند
متـ . چگالی‌سنج  مایع

 

چگالی‌سنج  مایع  ?  چگالی‌سنج

 

چگالی‌سنجی                                                 pycnometry
[فیزیک] اندازه‌گیری چگالی مایع از طریق توزین آن در ظرفی با حجم معین
متـ . چگالی‌سنجی مایع

 

چگالی‌سنجی استخوان                      bone densitometry
[تغذیه] اندازه‌گیری چگالی استخوان از طریق سنجش میزان جذب پرتو ایکس در بافتها

 

چگالی‌سنجی مایع  ? چگالی‌سنجی

 

چگالی  کانی  استخوان     bone mineral density, BMD
[ تغذیه] اندازة جرم استخوان پس از پایان رشد که بر حسب گرم در یک سانتیمتر مربع استخوان بیان می‌شود
چلیپا                                                     chiasm, chiasma
[پایة پزشکی] حالت بخشها یا ساختارهایی از بدن انسان که صلیب‌وار از روی یکدیگر یا از کنار یکدیگر عبور می‌کنند

 

چلیپای  بینایی                                          optic chiasma,
 chiasma opticum, optic chiasm, optic decussation
[پایة پزشکی] محلی که در آن اعصاب بینایی به صورت چلیپایی عبور می‌کنند

 

چلیپایی                    chiasmal   chiasmatic, chiasmic,
[پایة پزشکی] ویژگی صوری بخشها یا ساختارهایی از بدن انسان که صلیب‌وار از روی یکدیگر یا از کنار یکدیگر عبور می‌کنند

 

چنار                                                                      Platanus
[ گیاهی ] تنها سردة درختی خزان‌دار از چناریان که بومی نیمکرة شمالی است و ارتفاع آن به‌ طور طبیعی در کنار رودخانه‌ها و تالابها از 30 تا 50 متر است

 

چنارسانان                                                           Proteales
[گیاهی] راسته‌ای از دولپه‌ایها با گلهای پیرامادگی (perigynous) و کاسة گلبرگ‌نمای (corolla-like) چهارقطعه‌ای که یا گلبرگ واقعی ندارند یا تعداد گلبرگهایشان کاهش یافته است؛ این راسته سه تیره دارد که یکی از آنها ثعله‌باقلائیان (Nelumbonaceae) است که از لحاظ ریخت‌شناسی با بقیه فرق دارد

 

چناریان                                                          Platanaceae
[ گیاهی ] تیره‌ای از چنارسانان با یک سرده و شش تا ده گونة درختی بلند که بومی مناطق معتدل و نیمه‌گرمسیری نیمکرة شمالی هستند

 

چندقطبیت                                                   multipolarity
[سیاسی ] وضعیتی در نظام بین‌الملل که در آن سه یا چند کشور چیرگی اقتصادی و نظامی دارند

 

چندل                                                              Rhizophora
[ گیاهی ] سرده‌ای از چندلیان درختی که در مناطق میان‌کشندی نواحی گرمسیری می‌رویند؛ ریشه‌های چوب‌پایی (stilt-roots) آنها گیاه را بر روی آب نگه می‌دارد تا بتواند تنفس کند، در حالی‌ که ریشه‌های پایینی در آب غوطه‌ورند و با سازوکاری مولکولی نمکهای اضافی یاخته‌هایشان را دفع می‌کنند؛ گلهایشان که در بهار می‌شکفد، زرد کم‌رنگ است

 

چندلیان                                                  Rhizophoraceae
[ گیاهی] تیره‌ای از مالپیگی‌سانان چوبی با حدود پانزده سرده و 120 گونه که بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌رویند؛ آرایش برگهای آنها فراهم یا متقابل و گلهایشان دارای پنج گلبرگ و صفحه‌ای حاوی شهد است و گرده‌افشانی در آنها با باد انجام می‌شود

 

چندة  کُشندة پنجاه‌درصد             lethal dose fifty, LD50
[محیط‌زیست] چندة یک مادة سمی که در مدت‌زمان معین 50 درصد اندامگانهای مورد آزمایش را می‌کُشد
متـ . چندة  نیم‌کُش

 

چندة  کلر                                                    chlorine dose
[محیط‌زیست] مقدار کلر افزوده‌شده به یک مایع که معمولاً بر حسب میلی‌گرم در لیتر بیان می‌شود

 

چندة نیم‌کُش ?  چندة کُشندة پنجاه‌درصد

 

چنگالگی                                                                    fang
[زراعت] چندشاخه شدن ریشة گیاهان غده‌ای

 

چوب‌بَست  زانویی                                                A-frame
[جنگل] دو تیرک چوبی یا فلزی که رأس آنها به هم متصل شده و در میانة آنها تیرکی موازی با زمین به بدنة دو تیرک اصلی وصل شده و به شکل حرف A درآمده است
چوب  بهاره  ?  پیشین‌چوب

 

چوب  پاییزه  ?  پسین‌چوب

 

چوب  تابستانه  ?  پسین‌چوب

 

چوب‌خوار                                                 wood borer
[جنگل] حشره‌ای که برای استقرار یا تغذیه بافت آبکش و چوب درخت را سوراخ می‌کند

 

چوبک                                                                    stick    
[موسیقی ] نوعی کوبة ساده که معمولاً از آن برای نواختن طبلها و سنجها استفاده می‌شود

 

چوب کاغذ                                 pulpwood, paper wood
[جنگل] قطعات چوبی بریده‌شده که برای تولید خمیر چوب مناسب است

 

چوب‌کمانه‌ای  ?  اجرای چوب‌کمانه‌ای

 

چوب‌کمانه‌ای زنشی                               col legno battuto
[موسیقی] نوعی اجرای چوب‌کمانه‌ای که در آن صوت با زدن چوب ‌کمانه بر روی سیمها ایجاد می‌شود

 

چوب‌کمانه‌ای کششی                               col legno tratto
[موسیقی ] نوعی اجرای چوب‌کمانه‌ای که در آن صوت با کشیدن چوب ‌کمانه بر روی سیمها ایجاد می‌شود

 

چولگی توزیع                          skewness of distribution
[ریاضی ] نامتقارن بودن یک توزیع احتمال و نیز میزان آن

 

چیکو                                                                     Sapota 
[ گیاهی ] سرده‌ای از چیکوئیان همیشه‌سبز با عمر طولانی و بومی نواحی گرمسیری قارة امریکا که ارتفاع آن به 30 تا 40 متر می‌رسد پوستة تنة آن مملو از شیرابة سفید و چسبنده است و برگهای زینتی آن بیضوی و متناوب با حاشیة کامل به رنگ سبز کم‌رنگ براق است و گلهای آن سفید و زنگوله‌ای با جام شش‌لَپی است

 

چیکوئیان                                                        Sapotaceae
[ گیاهی ] تیره‌ای از خلنگ‌سانان درختی یا درختچه‌ای با حدود 55 سرده و 800 گونه که در تمام مناطق گرمسیری می‌رویند و برگهای آنها همیشه‌سبز چرمی و با آرایش متناوب یا مارپیچی و حاشیة کامل است و گلهای آنها یا منفرد است یا در گل‌آذین مجتمع قرار گرفته است

 

چین  آخر                                                              top crop
[زراعت] غوزه‌های پنبه که در بخشهای زبرین ساقة گیاه می‌رویند و در پایان فصل چیده می‌شوند

 

چینی‌جات                                                            crockery
[ گردشگری ] ظروف غذاخوری از جنس چینی

 

منبع/ پایگاه اطلاع رسانی دولت 19/7/90

جهت مراجعه به پست مربوط به واژه های بعدی روی لینک زیر کلیک فرمایید

 http://just1.persianblog.ir/post/813/

 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب