دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
دستورالعمـل اجرایـی نحوه صـدور پروانه تخصصی اشتغـال بـرای مشاورین املاک وخودرو نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩

 دستورالعمـل اجرایـی نحوه صـدور پروانه تخصصی اشتغـال بـرای مشاورین املاک وخودرو مصوب 1384


فصل اول : کلیات و تعاریف

ماده 1 ) مشاور املاک و خودرو که در این دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده می شود به شخصی اطلاق می گردد که با داشتن شرایط لازم به امر خرید و فروش املاک و خودرو یا دلالی و واســـــــطه گری معاملات مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آنها مبادرت می نماید .

تبصره ) مشاوران املاک موضوع این دستور العمل به مشاوران درجه 1 و مشاوران درجه 2 تقسیم می شوند .

ماده 2 ) اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد .

فصل دوم : شرایط و ضوابط دریافت پروانه تخصصی اشتغال

ماده 3 ) مشاور علاوه بر شرایط مندرج در آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی برای دریافت پروانه تخصصی اشتغال باید دارای شرایط ذیل باشد .

1-3 ) داشتن تحصیلات ششم ابتدایی قدیم و یا سوم راهنمایی نظام جدید .

2-3 ) داشتن توانایی و صلاحیت فنی متناسب با شغل مورد درخواست به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور .

3-3 ) دادن تأمین مناسب یا پرداخت وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی یا وثیقه مناسب یا معرفی ضامن معتبر به منظور جبران خسارتهای احتمالی وارده به اشخاص به اتحادیه صنف .

4-3 ) پرداخت وجه موضوع بند ( ت ) ماده 51  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 .

فصل سوم : وظایف و اختیارات مشاورین

ماده 4 ) مشاور باید مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از وزارت بازرگانی ، سازمان ثبت و سایر مراجع ذیصلاح را دقیقاً به مورد اجرا گذارد .

فصل چهارم : امور اداری و مالی

ماده 25 ) حق الزحمه مشاور مطابق تعرفه ای خواهد بود که طبق ماده 51 قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستانها تعیین و توسط اتحادیه ابلاغ می شود .

تبصره ) مشاور غیر از حق الزحمه مقرر حق دریافت هیچ گونه مالی اعم از وجه نقدی و یا غیر نقدی ندارد ، تخلف از این امر پیگرد قانونی دارد .

ماده 26 ) پرداخت حق الزحمه مشاور به میزان مقرر درتعرفه اعلام شده بالمناصفه به عهده طرفین قرارداد است مگر به نحو دیگری توافق شده باشد . در هر صورت قید میزان حق الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظیمی همراه با شماره رسید الزامی است .

ماده 27 ) مشاورین املاک با لحاظ معیارهایی از قبیل داشتن صلاحیتهای فنی ، میزان تحصیلات دانشگاهی ، شرکت در دوره های آموزشی ، استفاده از کارشناسان فنی و حقوقی و ایجاد چارت تشکیلاتی و محل مناسب ، حوزه فعالیت و سابقه اشتغال ، به مشاور درجه 1 و مشاور درجه 2 تقسیم می شوند .

ماده 28 ) مشاور املاک درجه 1 می تواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاک به هر میزان اقدام و قراردادهای مربوط را تنظیم نماید .

ماده 29 ) مشاور املاک درجه 2 می تواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاک اقدام نماید که میزان آن را وزارت بازرگانی با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می کند .

ماده 30 ) مشاورین خودرو می توانند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش انواع خودرو به هر میزان که باشد اقدام و قراردادهای مربوطه را تنظیم نمایند .

ماده 31 ) مشاور املاک و خودرو نمی تواند در بیش از یک دفتر محل فعالیت داشته باشد .

تبصره ) محل مشاور با درخواست وی طبق ضوابط مربوطه و موافقت اتحادیه ذیربط تعیین خواهد شد .

فصل پنجم : نظارت بر عملکرد و نحوه رسیدگی به تخلفات مشاورین

ماده 32 ) علاوه بر بازرسان و ناظران کمیسیون های نظارت و بازرسین اتحادیه های صنفی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه سازمان نیز به استناد تبصره ماده 91 قانون نظام صنفی کشور در موقع مقتضی می توانند از محل کار و اسناد و مدارک موجود مشاور ، بازرسی و نظارت نمایند . مشاور مکلف به همکاری و ارائه مدارک مورد نیاز می باشد .

ماده 33 ) درصورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور مراتب به مراجع ذیصلاح حسب مورد جهت بررسی ارجاع خواهد شد .

ماده 34 ) این دستورالعمل در 34 ماده و 4 تبصره در تاریخ 15/4/1384 به تأیید و تصویب وزیر محترم بازرگانی و معاون قوه قضائیه و رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید و پس از تنفیذ ریاست محترم قوه قضائیه  حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ( دامت برکاته ) قابلیت اجراء در سطح کشور را خواهد داشت ./ن   منبع روزنامه رسمی چهارشنبه - بیست و دوم تیر ماه ۱۳۸۴ - شماره ۱۷۵۸۴

 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا