دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
با تصویب هیئت وزیران؛ خرید کالاهاى خارجى توسط دستگاه هاى دولتى ممنوع شد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠

 

 


 

 

ذی حسابان دستگاه های اجرایی موظف شدند از پرداخت اعتبار برای خرید کالاهاى خارجى دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی و تایید اسناد مرتبط با آن خودداری کنند
هیئت وزیران به منظور حمایت از کالاهای تولید داخل و جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت و فاقد استاندارد به کشور با ممنوعیت خرید کالاهاى خارجى دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه هاى دولتى موافقت کرد. 
هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای امر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان سراسر کشور، ممنوعیت خرید کالاهاى خارجى(اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه هاى دولتى(موضوع مواد(2)،(3)،(4) و(5) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی مندرج در ماده(117) قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین تمامی دستگاه ها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، در موارد ضروری و اجتناب ناپذیر، خرید کالاهای یاد شده با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
بر این اساس، دولت؛ ذی حسابان دستگاهها یا عناوین مشابه را موظف کرد بر اجرای این تصویب نامه نظارت و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تایید اسناد مرتبط با آن خودداری کنند.

همچنین تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.

منبع/ پایگاه اطلاع رسانی دولت 27/7/90

 

 

 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا