دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه درمورد هزینه ابلاغ اوراق قضائی کشور خارجی

      


سؤال ـ تصویر یادداشت شماره 3137 مورخ 5/12/1387 سفارت ترکیه مورد اشاره ضمیمه نمی‌باشد آیا هزینه ابلاغ اوراق قضائی کشور خارجی از طریق انتشار آگهی در ایران به عهده کشور خارجی است یا به عهده کشور ایران؟

نظریه شماره 318/7ـ 25/1/1389

 

 

 

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

       با توجه به اینکه یکی از طرق ابلاغ اوراق قضایی که در ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی پیـش‌بینی گردیده ابلاغ از طریـق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشد. چنانچه این تقاضا از طرف مراجع قضایی کشور ترکیه بعمل آید. به جهت وجود قرارداد  تعاون متقابل مقامات قضایی دو کشور در امور جزایی و با عنایت به اینکه در ماده 15 قرارداد مذکور ابلاغ اوراق قضایی به عنوان یکی از مصادیق تعاون متقابل قضایی قید گردیده و در ماده 18 نیز تصریح گردیده که مخارج مربوط به تعاون متقابل مقامات قضایی دو کشور به عهده کشوری خواهدبود که تقاضا از آن بعمل می‌آید لذا هزینه ابلاغ اوراق قضایی از طریق نشر آگهی بعهده کشوری که طرف تقاضا قرار گرفته خواهدبود. منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه - بیست و ششم مهر ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۱۷

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا