دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
لزوم مراجعه مشتریان فاقد کد ملی به شعب بانک ملی ایران جهت تکمیل مشخصات نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠

مطابق دستورالعمل اخیر بانک مرکزی به بانک های کشور، از این پس ارائه خدمات بانکی به دارندگان حساب های فاقد کد ملی امکان پذیر نخواهد بود.

بر این اساس صاحبان حساب هایی که تاکنون کد ملی خود را به شعب بانک ملی ایران اعلام  ننموده اند ، ضرورت دارد در اولین فرصت جهت تکمیل مشخصات حساب خود به شعب افتتاح کننده حساب مراجعه نمایند. منبع ژایگاه بانک ملی 5/8/90

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا