دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه راجع به تجویز اعاده دادرسی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩


 


  سؤال : 1ـ چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود آیا نحوه ابلاغ رأی به ذی‌نفع تأثیری در تشخیص مذکور دارد؟
       2ـ آیا در صورت پذیرش اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده 19/2/1389 رأی قبلی فرستاده می‌شود یا به شعبه دیگر؟
       3ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی صادره پس از اعاده دادرسی چگونه است؟

نظریه شماره 644/7ـ6/2/1388

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

       1ـ آنچه در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 آمده است، احراز خلاف شرع بودن رأی توسط ریاست محترم قوه قضائیه است و مقدمات این موضوع (درخواست حوزه نظارت استان یا سازمان قضائی) تأثیری در ماهیت ندارد، لذا چنانچه ریاست محترم قوه قضائیه خلاف شرع بودن رأی را (صرف‌نظر از طریق اطلاع) تشخیص دهد، این تشخیص قانوناً بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
       2ـ در فرض سؤال، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی با توجه به بند د مـاده6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه همعرض (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد، بنابراین شعبه‌ای که سابقه رسیدگی دارد نمی‌تواند مجدداً رسیدگی کند، هرچند قاضی شعبه تغییر یافته باشد.
       3ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رائی که پس از قبول اعاده دادرسی صادر می‌شود تابع مقررات کلی مربوط به آراء است.
  منبع روزنامه رسمی کشور چهارشنبه - پنجم آبان ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱25

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا