دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تمدیدواصلاح ماده3آیین‌نامه مستثنی‌شدن خدام وکارکنان بقاع متبرکه ازشمول ق. کار نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩

تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه درخصوص اصلاح ماده (5) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، تمدید و اصلاح ماده (3)آیین‌نامه مستثنی‌شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول موادی از قانون کار


       وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
       1ـ عبارت « مشروط بر اینکه در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند» از ماده (5) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره 737/ت38220ک مورخ 10/1/1387 حذف می‌شود.
       2ـ آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره 158794/ت35794ک مورخ 1/12/1385 از تاریخ انقضای اعتبار به مدت پنج سال تمدید می‌شود.
       3ـ در ماده (3) آیین‌نامه مستثنی‌شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دیـنی موقوفه و موقوفات عام غیـرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره 72052/ت432هـ مورخ 30/11/1373، عبارت « سه نفر» به عبارت « پنج نفر» اصلاح می‌شود.
       این تصویب‌نامه در تاریـخ 11/8/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.  منبع روزنامه رسمی چهارشنبه - نوزدهم آبان ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۳۷

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا