دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
مصوبه « شمول بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠

مصوبه « شمول بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تبصره‌های ذیل آن به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» (مصوب جلسه 687 مورخ 6/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


 

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
       ماده واحده « شمول بند « ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تبصره‌های ذیل آن به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه 687 مورخ 6/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء، ابلاغ می‌شود:
      ماده واحده ـ « بنا به ماهیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مؤسسه پژوهشی طبق مصوبة جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس رویه سابق و مستنداً به شمول مقررات مشابه قبلی ناظر بر مؤسسات هیأت امنایی بر دبـیرخانه مزبور، این دبیـرخانه کماکان مشمول مقررات مربـوط از جمله بنـد ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های ذیل آن بوده و تمامی مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأت امنای دبیرخانه شورای عالی، پس از تأیید رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.» رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد/ منبع روزنامه رسمی کشور چهارشنبه نهم آذر ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا