دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاح مصوبه شماره 39599/206 مورخ 17/8/1390 شورای عالی اداری نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠

 

 


 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ نهاد ریاست جمهوری

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای مصوبه شماره 39599/206 مورخ 17/8/1390 شورای عالی اداری اصلاحات زیر انجام می‌شود؛

1ـ در بند 1 مصوبه مذکور، کلمه «به» جایگزین «در» شده و کلمه «منتقل» جایگزین «ادغام» می‌شود.

2ـ در تبـصره بند 1 مصوبه مـذکور، شماره «2157/206» به «3157/206» اصلاح می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری - لطف‌اله فروزنده‌دهکردی

- منبع/ روزنامه رسمی 17/9/90

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا