عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر
(تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
درمجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی،کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه... نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قابلیت فرجام خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر دردیوان عالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره 743 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه با موضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6/5/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مرجع رسیدگی‌ صالح به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٠ دی ۱۳٩۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تغییرقاضی صادرکننده قرار امتناع ازرسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهدبود نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٠ دی ۱۳٩۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۳

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۳

  رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

أی وحدت رویه شماره 729 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه: صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دادگاه صالح به رسیدگی به مجازات حمل و نقل ومخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل و مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیر مجاز     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قابلیت تجدیدنظر آرائ دادگاههای عمومی در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ممنوعیت تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت و قابلیت تعقیب نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱

اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است که نهایتا منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شده است

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قابلیت اعتراض آراء کمیسیون ماده77ق.شهرداری توسط سازمانهای دولتی درمراجع دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره 699 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری

این رای در روزنامه رسمی چهارشنبه - بیست و چهارم مرداد ماه ۱۳۸۶ - شماره ۱۸۱۹۳  منتشر شده است

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠

رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مناط صلاحیت قضایی(محلی)جرم مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه آن است نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠

مناط صلاحیت قضایی(محلی)جرم مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه آن است(درصورت اختلاف محل شروع جرم ومحل حدوث نتیجه)

رأی وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.  ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بر اساس رای شعبه دیوانعالی کشور، اظهارات متهمان علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠

شعبه دیوان عالی کشور در رایی تاکید کرده است که اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگر حجّیت شرعی ندارد.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 720 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
زن می‌تواندتامهر به اوتسلیم نشده ازایفاء مطلق وظایف شرعی وقانونی خودامتناع نماید نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه -تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩

  رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 ؛ عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رای وحدت رویه:شمول خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی که خواسته آن پول خارجی است نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩

شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی(سابق) در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عدم نفوذ معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩

‌رأی وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 11.76 هیأت عمومی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاحیه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩

اصلاحیه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج بر اساس رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
       تصویر یک نسخه از اصلاحیـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/1ـ10/4/1380 که مورد موافقت ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.   
مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سیدمحمد هاشمی‌مقدم

ادامه دارد...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
چنانچه زوجه ازادای وظایف زوجیت امتناع ورزدوکالت زوجه درطلاق قابل اعمال نیست نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩

رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 89/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مجازات قانونی جرم اعدام قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩

نقل از سایت اتحادیه کانون وکلای دادگستری: بموجب رای شماره  ٧۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه شماره هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص لغو الزام استفاده از وکیل نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩

نقل از روزنامه رسمی کشور پنج شنبه بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۸۸ ---- سال ۶۶ شماره ۱۸۹۴۸

رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه ه ع دیوان عالی کشور راجع به مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸

رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر قانون جرم سیاسی قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایر قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب نامه درخصوص صدور پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و بر اصلاح چند مصوبه هیئت وزیران قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب‌نامه درخصوص تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٧٥٧) اجتماعی (٥٧٩) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (٤۱۱) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳۸٧) آیین نامه ها (۳٢٠) قوانین (٢٧٩) امور اداری و استخدامی (٢٦٧) پیام های مدیر وبلاگ (۱۸٦) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱۸٥) اخبار بانکی (۱٦٥) مقررات بین المللی (۱٤۱) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱۳٥) امور دادرسی و اجرا (۱۳٤) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢٧) شهرداری (۱۱٧) مالی و اقتصادی (۱۱٦) مقررات امور بانکی (٩٦) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (٩٢) مجلس شورای اسلامی (٧٧) امور فرهنگیان (٦۸) ملکی و ثبتی (٦٧) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٦۱) قوانین و مقررات جزایی (٥٢) بودجه (٥۱) مقالات و معاضدت ها (٤٩) ازمقام معظم رهبری (٤۸) کشاورزی و صنایع (٤۸) ایثار گران (۳٩) پیمانکاری (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) مشکلات شهروندان (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳۱) رایانه و سایبر (٢٩) ابطال مصوبات شورای شهر (٢٩) برخی قوانین پر کاربرد (٢٤) کار (٢٢) ابطال مصوبات دولت (۱٩) بسته های اجرایی (۱٦) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٦) استفتاء (۱۳) محیط زیست و طبیعت (۱۱) مصوبات سرگردان (٦) روستائیان و عشایر (۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) اساسنامه ها (٢) قوانین برنامه توسعه (٢) داوری (٢) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من http://google.com MSN اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران الطاف خداوندي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پرتال جامع علوم انسانی-محمدزاده چاپار میل دادسراي عمومي تهران و تابعه دادگاه الكترونيك دادگاههای.ع بخش تابعه تهران دادگستریهای شهرستان های استان تهران ديدگاه نو شورای حل اختلاف شهرتهران قيمت سکه، طلا و ارز كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا گزيده اخبار جديد گوگل مجتمع هاي قضايي شهر تهران مرجع علمی آموزشی مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان مرکز داوری اتاق ایران وکلای آزاد اندیش ياهو پرتال زیگور