عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٦

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٦

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهداییادامه مطلب ...
  نظرات ()
قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٦

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور استادامه مطلب ...
  نظرات ()
مرجع رسیدگی‌ صالح به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تغییرقاضی صادرکننده قرار امتناع ازرسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهدبود نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٠ دی ۱۳٩۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۳

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۳

  رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

أی وحدت رویه شماره 729 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه: صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دادگاه صالح به رسیدگی به مجازات حمل و نقل ومخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل و مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیر مجاز     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قابلیت تجدیدنظر آرائ دادگاههای عمومی در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ممنوعیت تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت و قابلیت تعقیب نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱

اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است که نهایتا منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شده است

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قابلیت اعتراض آراء کمیسیون ماده77ق.شهرداری توسط سازمانهای دولتی درمراجع دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره 699 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری

این رای در روزنامه رسمی چهارشنبه - بیست و چهارم مرداد ماه ۱۳۸۶ - شماره ۱۸۱۹۳  منتشر شده است

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠

رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مناط صلاحیت قضایی(محلی)جرم مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه آن است نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠

مناط صلاحیت قضایی(محلی)جرم مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه آن است(درصورت اختلاف محل شروع جرم ومحل حدوث نتیجه)

رأی وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.  ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بر اساس رای شعبه دیوانعالی کشور، اظهارات متهمان علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠

شعبه دیوان عالی کشور در رایی تاکید کرده است که اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگر حجّیت شرعی ندارد.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 720 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
زن می‌تواندتامهر به اوتسلیم نشده ازایفاء مطلق وظایف شرعی وقانونی خودامتناع نماید نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه -تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩

  رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 ؛ عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رای وحدت رویه:شمول خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی که خواسته آن پول خارجی است نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩

شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی(سابق) در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عدم نفوذ معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

‌رأی وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 11.76 هیأت عمومی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاحیه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩

اصلاحیه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج بر اساس رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
       تصویر یک نسخه از اصلاحیـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/1ـ10/4/1380 که مورد موافقت ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.   
مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سیدمحمد هاشمی‌مقدم

ادامه دارد...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
چنانچه زوجه ازادای وظایف زوجیت امتناع ورزدوکالت زوجه درطلاق قابل اعمال نیست نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩

رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 89/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مجازات قانونی جرم اعدام قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩

نقل از سایت اتحادیه کانون وکلای دادگستری: بموجب رای شماره  ٧۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه شماره هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص لغو الزام استفاده از وکیل نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩

نقل از روزنامه رسمی کشور پنج شنبه بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۸۸ ---- سال ۶۶ شماره ۱۸۹۴۸

رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه ه ع دیوان عالی کشور راجع به مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸

رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب