دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٥

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی   


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٥

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری   


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳٩٥

رأی وحدت رویه شماره 748 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه   


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٥

رأی وحدت رویه شماره 749 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز    


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر     


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است  


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره 743 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور   


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6/5/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی    


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع  


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٠ دی ۱۳٩۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود  


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۳

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»  


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۳

  رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد  


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

أی وحدت رویه شماره 729 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای   


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز   


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال  


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل و مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیر مجاز     


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱

اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است که نهایتا منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شده است

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱

رأی وحدت رویه شماره 699 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری

این رای در روزنامه رسمی چهارشنبه - بیست و چهارم مرداد ماه ۱۳۸۶ - شماره ۱۸۱۹۳  منتشر شده است

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠

رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠

مناط صلاحیت قضایی(محلی)جرم مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه آن است(درصورت اختلاف محل شروع جرم ومحل حدوث نتیجه)

رأی وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.  ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠

شعبه دیوان عالی کشور در رایی تاکید کرده است که اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگر حجّیت شرعی ندارد.

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 720 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩

  رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 ؛ عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد    


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری 


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩

شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی(سابق) در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است 


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩

‌رأی وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 11.76 هیأت عمومی


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩

اصلاحیه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج بر اساس رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
       تصویر یک نسخه از اصلاحیـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/1ـ10/4/1380 که مورد موافقت ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.   
مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سیدمحمد هاشمی‌مقدم

ادامه دارد...


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩

رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 89/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩

نقل از سایت اتحادیه کانون وکلای دادگستری: بموجب رای شماره  ٧۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩

نقل از روزنامه رسمی کشور پنج شنبه بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۸۸ ---- سال ۶۶ شماره ۱۸۹۴۸

رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸

رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361


ادامه مطلب ...
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا