عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر
(تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٥

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات  با 3 مورد اصلاحات و الحاقات بعدی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٥

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٤

اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه ساماندهی صدور و تأیید مدارک تحصیلی دانش آموزان و نحوه ادامه تحصیل دانش نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٤

1-  آیین نامه ساماندهی صدور و تأیید مدارک تحصیلی دانش آموزان

2- مصوبه نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان دوره متوسطه سالی واحدی  

  3-تمدید اجرای آیین نامه های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٦ بهمن ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٤

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

شماره۱۰۰/۷۳۳۰۱/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۰/۱۳۹۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه نگهداری اموال توقیف شده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰                                                             ۲۷/۱۰/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده»، به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ اموال توقیف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می‌آید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی‌مدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف می‌شود.
ماده۲ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده، بشرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند:
۱ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک
۲ـ مواد مخدر و روان گردان
۳ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی
۴ـ اسناد و مدارک
۵ ـ اسناد و ادله الکترونیکی و داده‌ها و سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای
۶ ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها
۷ـ اموال تاریخی و فرهنگی
۸ ـ وسایل نقلیه
۹ـ مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی
۱۰ـ احشام، طیور و گونه‌های حیوانی حفاظت شده
۱۱ـ کالای قاچاق
۱۲ـ سایر موارد
ماده۳ـ اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری می‌شوند:
۱ـ انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‌الاشتعال یا سریع‌الانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده می‌شود.
۲ـ سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل می‌گردد.
۳ـ مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل می‌گردد.
۴ـ مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده می‌شود.
ماده۴ـ مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با مواد مخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری می‌شود.
ماده۵ ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌شود.
ماده۶ ـ اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بسته‌بندی و با ذکر مشخصات ظاهری اسناد و تعداد برگ‌ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‌ها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری، یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده می‌شود.
ماده۷ـ نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین‌نامه ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده۸ ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی می‌باشد برای نگهداری تحویل می‌گردد.
تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس‌هایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‌بندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.
ماده۹ـ اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزش‌های ویژه‌ای است که نشان دهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌گردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید.
ماده۱۰ـ کلیه وسایل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ‌هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می‌شود منتقل می‌گردد. وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام می‌گردد:
نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس درب‌های خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
تبصره۱ـ پارکینگ‌های مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نظارت دادگستری هر حوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین می‌گردد.
تبصره۲ـ در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.
تبصره۳ـ نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه‌ای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد.
ماده۱۱ـ مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود.
مواد فاسد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله به دستور مقام قضایی به فروش می‌رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز می‌گردد.
ماده۱۲ـ احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش می‌رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز می‌گردد.
تبصره ـ گونه‌های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار می‌گیرد.
ماده۱۳ـ در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ اقدام گردد.
ماده۱۴ـ مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله پس از نمونه‌برداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم می‌گردد.
ماده۱۵ـ در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط می‌شوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان می‌باشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری می‌شود.
ماده۱۶ـ اعتبارات لازم به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به نگهداری اموال، اشیاء ، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آیین‌نامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام می‌شود.
این آیین‌نامه در ۱۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

  نظرات ()
آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح بند (د) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال1394 کل نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

اصلاح جداول شماره های (1)، (2) و (4) پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه تضمین معاملات دولتی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٦ دی ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب89 نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معادن نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق ماده(7) به آیین نامه اجرایی بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤

الحاق ماده(7) به آیین نامه اجرایی بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی       


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق ماده(7) به آیین نامه اجرایی بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٤

الحاق ماده(7) به آیین نامه اجرایی بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معادن نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‏ نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (67) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٦ آذر ۱۳٩٤

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره (١) ماده (١٨) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤

 

رأی شماره 747 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 6/7/1382 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران    

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٤ مهر ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4/12/1381 م نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

  رأی شماره 746 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4/12/1381 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع تولید ر نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی بند (ب)ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند «ت» ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 711 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ت» ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره 33578/ت26504هـ ـ 15/7/1381) هیأت وزیران   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده (۲) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
لغو آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
لغو آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده۴۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال ماده7 و بند 19-1-9 از فصل 3 مبحث2 آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ ق. نظام مهندسی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤

رای شماره 99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ک نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤

آ  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و س نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤

اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) و (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی بند (ط) و (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل‌کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤

آیین‌نامه اجرایی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی ن نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بن نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳

اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بند به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده .. نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳

   اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده .. نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳

   اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حدنصاب‌ ماده۲ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها،ماده۱ آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۳

تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۲ماده۷قانون حمایت ازاحیاء،بهسازی ونوسازی بافت‌های فرسوده و نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نظر رئیس مجلس بر مغایرت قانونی بخشی از یک آیین نامه نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

شرط مقرر در تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی مغایر قانون اعلام شد 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳

آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی ابلاغ شد    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳

  

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح جدول‌های شماره (۱) و(۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳

اصلاح جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳

آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح یک آیین نامه و یک مصوبه دولت نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده(۲۴)آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مغایرت 1مصوبه دولت باقانون:تعییـن تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی بخش دولتی درسال93 نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح 2 آیین نامه از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و یک مصوبه هیئت وزیران نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳

 اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

 اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳      


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
 
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳-طرح های تملک دارایی های نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون تفسیر تبصره ماده (76)قانون آیین نامه داخلی مجلس نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ قانون تفسیر تبصره ماده (76) قانون آیین نامه داخلی مجلس   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳

  در خصوص خرید راهبردی خدمات سلامت بیمه شدگان تحت پوشش    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳

 در خصوص رفع مشکلات کشاورزان مناطقی که از سال ۱۳۹۲ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢

     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر ت نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢

 اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجا نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢

 

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢

 آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلا نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢

اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢

 در خصوص واگذاری واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آنها..


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳ نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢

 آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آئین دادرسی کار نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه بانکداری دولتی (مصوب 19/4/92) نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر قانون جرم سیاسی قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایر قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب نامه درخصوص صدور پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و بر اصلاح چند مصوبه هیئت وزیران قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب‌نامه درخصوص تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٧٥٧) اجتماعی (٥٧٩) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (٤۱۱) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳۸٧) آیین نامه ها (۳٢٠) قوانین (٢٧٩) امور اداری و استخدامی (٢٦٧) پیام های مدیر وبلاگ (۱۸٦) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱۸٥) اخبار بانکی (۱٦٥) مقررات بین المللی (۱٤۱) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱۳٥) امور دادرسی و اجرا (۱۳٤) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢٧) شهرداری (۱۱٧) مالی و اقتصادی (۱۱٦) مقررات امور بانکی (٩٦) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (٩٢) مجلس شورای اسلامی (٧٧) امور فرهنگیان (٦۸) ملکی و ثبتی (٦٧) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٦۱) قوانین و مقررات جزایی (٥٢) بودجه (٥۱) مقالات و معاضدت ها (٤٩) ازمقام معظم رهبری (٤۸) کشاورزی و صنایع (٤۸) ایثار گران (۳٩) پیمانکاری (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) مشکلات شهروندان (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳۱) رایانه و سایبر (٢٩) ابطال مصوبات شورای شهر (٢٩) برخی قوانین پر کاربرد (٢٤) کار (٢٢) ابطال مصوبات دولت (۱٩) بسته های اجرایی (۱٦) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٦) استفتاء (۱۳) محیط زیست و طبیعت (۱۱) مصوبات سرگردان (٦) روستائیان و عشایر (۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) اساسنامه ها (٢) قوانین برنامه توسعه (٢) داوری (٢) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من http://google.com MSN اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران الطاف خداوندي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پرتال جامع علوم انسانی-محمدزاده چاپار میل دادسراي عمومي تهران و تابعه دادگاه الكترونيك دادگاههای.ع بخش تابعه تهران دادگستریهای شهرستان های استان تهران ديدگاه نو شورای حل اختلاف شهرتهران قيمت سکه، طلا و ارز كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا گزيده اخبار جديد گوگل مجتمع هاي قضايي شهر تهران مرجع علمی آموزشی مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان مرکز داوری اتاق ایران وکلای آزاد اندیش ياهو پرتال زیگور