عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر
(تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح بند (د) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال1394 کل نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

اصلاح جداول شماره های (1)، (2) و (4) پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه تضمین معاملات دولتی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٦ دی ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب89 نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معادن نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق ماده(7) به آیین نامه اجرایی بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤

الحاق ماده(7) به آیین نامه اجرایی بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی       


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق ماده(7) به آیین نامه اجرایی بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٤

الحاق ماده(7) به آیین نامه اجرایی بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معادن نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‏ نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (67) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٦ آذر ۱۳٩٤

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره (١) ماده (١٨) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤

 

رأی شماره 747 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 6/7/1382 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران    

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٤ مهر ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4/12/1381 م نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

  رأی شماره 746 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4/12/1381 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع تولید ر نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی بند (ب)ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند «ت» ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 711 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ت» ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره 33578/ت26504هـ ـ 15/7/1381) هیأت وزیران   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده (۲) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
لغو آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
لغو آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده۴۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال ماده7 و بند 19-1-9 از فصل 3 مبحث2 آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ ق. نظام مهندسی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤

رای شماره 99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ک نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤

آ  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و س نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤

اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) و (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی بند (ط) و (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل‌کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤

آیین‌نامه اجرایی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی ن نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بن نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳

اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بند به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده .. نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳

   اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده .. نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳

   اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حدنصاب‌ ماده۲ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها،ماده۱ آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۳

تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۲ماده۷قانون حمایت ازاحیاء،بهسازی ونوسازی بافت‌های فرسوده و نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نظر رئیس مجلس بر مغایرت قانونی بخشی از یک آیین نامه نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

شرط مقرر در تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی مغایر قانون اعلام شد 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳

آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی ابلاغ شد    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳

  

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح جدول‌های شماره (۱) و(۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳

اصلاح جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳

آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح یک آیین نامه و یک مصوبه دولت نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده(۲۴)آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مغایرت 1مصوبه دولت باقانون:تعییـن تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی بخش دولتی درسال93 نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح 2 آیین نامه از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و یک مصوبه هیئت وزیران نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳

 اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

 اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳      


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
 
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳-طرح های تملک دارایی های نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون تفسیر تبصره ماده (76)قانون آیین نامه داخلی مجلس نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ قانون تفسیر تبصره ماده (76) قانون آیین نامه داخلی مجلس   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳

  در خصوص خرید راهبردی خدمات سلامت بیمه شدگان تحت پوشش    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳

 در خصوص رفع مشکلات کشاورزان مناطقی که از سال ۱۳۹۲ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢

     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر ت نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢

 اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجا نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢

 

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢

 آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلا نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢

اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢

 در خصوص واگذاری واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آنها..


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳ نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢

 آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آئین دادرسی کار نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه بانکداری دولتی (مصوب 19/4/92) نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢

  آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در م نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان اصلاح بند (د) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال1394 کل اصلاح آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران اصلاح تصویب نامه موضوع جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورودبه خدمات دولتی به صورت پیمانی خلاف قانون است ابطال مصوبه وزیر نیرو در خصوص تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی،کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه... موارد 7 گانه گشایش اعتبار اسنادی در پسابرجام ابلاغ شد ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات کشاورزی
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٧٤٢) اجتماعی (٥٥٤) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (٤٠٤) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٧٩) آیین نامه ها (۳۱۳) امور اداری و استخدامی (٢٦٥) قوانین (٢٦۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱۸٥) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱۸٥) اخبار بانکی (۱٦٠) مقررات بین المللی (۱۳٥) امور دادرسی و اجرا (۱۳٠) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢۸) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢٦) مالی و اقتصادی (۱۱٥) شهرداری (۱۱٢) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (٩۱) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٧) امور فرهنگیان (٦۳) مقررات پزشکی و دارویی (٦۱) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) قوانین و مقررات جزایی (٥٢) بودجه (٥٠) مقالات و معاضدت ها (٤٩) ازمقام معظم رهبری (٤۸) کشاورزی و صنایع (٤٧) ایثار گران (۳٩) نظریات و دکترین (۳٥) پیمانکاری (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳۱) رایانه و سایبر (٢٧) ابطال مصوبات شورای شهر (٢٦) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات دولت (۱٩) بسته های اجرایی (۱٦) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٦) استفتاء (۱۳) محیط زیست و طبیعت (۱٠) مصوبات سرگردان (٤) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (٢) اساسنامه ها (٢) قوانین برنامه توسعه (٢) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من http://google.com MSN اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران الطاف خداوندي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پرتال جامع علوم انسانی-محمدزاده چاپار میل دادسراي عمومي تهران و تابعه دادگاه الكترونيك دادگاههای.ع بخش تابعه تهران دادگستریهای شهرستان های استان تهران ديدگاه نو شورای حل اختلاف شهرتهران قيمت سکه، طلا و ارز كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا گزيده اخبار جديد گوگل مجتمع هاي قضايي شهر تهران مرجع علمی آموزشی مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان مرکز داوری اتاق ایران وکلای آزاد اندیش ياهو پرتال زیگور