عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٦

اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٦

آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩٦

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۳) بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث نا نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٦

آیین نامه اجرایی ماده (۳) بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده (۲) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
لغو آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
لغو آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده۴۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال ماده7 و بند 19-1-9 از فصل 3 مبحث2 آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ ق. نظام مهندسی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤

رای شماره 99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ک نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤

آ  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و س نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤

اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) و (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی بند (ط) و (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل‌کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤

آیین‌نامه اجرایی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی ن نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بن نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳

اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بند به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده .. نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳

   اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده .. نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳

   اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حدنصاب‌ ماده۲ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها،ماده۱ آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٠ بهمن ۱۳٩۳

تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۲ماده۷قانون حمایت ازاحیاء،بهسازی ونوسازی بافت‌های فرسوده و نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نظر رئیس مجلس بر مغایرت قانونی بخشی از یک آیین نامه نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

شرط مقرر در تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی مغایر قانون اعلام شد 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳

آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی ابلاغ شد    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳

  

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح جدول‌های شماره (۱) و(۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳

اصلاح جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٦ آبان ۱۳٩۳

آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح یک آیین نامه و یک مصوبه دولت نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده(۲۴)آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مغایرت 1مصوبه دولت باقانون:تعییـن تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی بخش دولتی درسال93 نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح 2 آیین نامه از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و یک مصوبه هیئت وزیران نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩۳

 اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

 اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳      


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
 
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳-طرح های تملک دارایی های نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون تفسیر تبصره ماده (76)قانون آیین نامه داخلی مجلس نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ قانون تفسیر تبصره ماده (76) قانون آیین نامه داخلی مجلس   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳

  در خصوص خرید راهبردی خدمات سلامت بیمه شدگان تحت پوشش    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳

 در خصوص رفع مشکلات کشاورزان مناطقی که از سال ۱۳۹۲ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢

     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر ت نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢

 اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجا نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢

 

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢

 آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلا نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢

اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢

 در خصوص واگذاری واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آنها..


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳ نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢

 آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آئین دادرسی کار نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه بانکداری دولتی (مصوب 19/4/92) نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢

  آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در م نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسل نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه تأسیس و فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢

در اجرای ماده55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده (۱۰) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه احداث، توسعه، بهره‌برداری و مدیریت فرودگاه‌های غیرنظامی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق عبارت به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی حمل ونقل ریلی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از د نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱

 اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب۱۳۸۹    

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱

  آیین‌نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارجی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آئین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شمول بیمه بازنشستگی به شاغلین کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران و رزمندگان جب نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجمتوسعه جمهوری اسلامی ایران        


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب