عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی ن نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بن نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳

اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بند به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده .. نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳

   اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده .. نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳

   اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حدنصاب‌ ماده۲ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها،ماده۱ آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٠ بهمن ۱۳٩۳

تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۲ماده۷قانون حمایت ازاحیاء،بهسازی ونوسازی بافت‌های فرسوده و نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نظر رئیس مجلس بر مغایرت قانونی بخشی از یک آیین نامه نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

شرط مقرر در تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی مغایر قانون اعلام شد 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳

آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی ابلاغ شد    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳

  

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح جدول‌های شماره (۱) و(۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳

اصلاح جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳

آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح یک آیین نامه و یک مصوبه دولت نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده(۲۴)آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مغایرت 1مصوبه دولت باقانون:تعییـن تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی بخش دولتی درسال93 نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح 2 آیین نامه از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و یک مصوبه هیئت وزیران نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩۳

 اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

 اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳      


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
 
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳-طرح های تملک دارایی های نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون تفسیر تبصره ماده (76)قانون آیین نامه داخلی مجلس نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ قانون تفسیر تبصره ماده (76) قانون آیین نامه داخلی مجلس   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳

  در خصوص خرید راهبردی خدمات سلامت بیمه شدگان تحت پوشش    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳

 در خصوص رفع مشکلات کشاورزان مناطقی که از سال ۱۳۹۲ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢

     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر ت نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢

 اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجا نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢

 

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢

 آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلا نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢

اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢

 در خصوص واگذاری واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آنها..


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳ نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢

 آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آئین دادرسی کار نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه بانکداری دولتی (مصوب 19/4/92) نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢

  آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در م نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسل نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه تأسیس و فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢

در اجرای ماده55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده (۱۰) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه احداث، توسعه، بهره‌برداری و مدیریت فرودگاه‌های غیرنظامی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق عبارت به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی حمل ونقل ریلی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از د نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱

 اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب۱۳۸۹    

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱

  آیین‌نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارجی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آئین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شمول بیمه بازنشستگی به شاغلین کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران و رزمندگان جب نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجمتوسعه جمهوری اسلامی ایران        


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه پیش‌گیری و مبارزه با آتش‌سوزی درکارگاه ها نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱

          


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران در قسمت‌هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های.... نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱

 رأی شماره227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران در قسمت‌هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است(آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی)     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱

     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱

     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱

        


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف... نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱

   اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اداری ـ استخدامی مرکز ملی فضای مجازی کشور مرکز ملی فضای مجازی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه نظام صلاحیت حرفه‌ای نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱

     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱

     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلا نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱

      


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلام نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیا آیین‌نامه اجرایی نقل و انتقال خودرو مغایر قانون است؟ نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: آیین‌نامه اجرایی نقل و انتقال خودرو مغایر قانون است  

«البته ما مغایرتی ندیدیم کی و چقدر سود می برد یا ضرر میکند بماند....»  برای مشاهده آیین نامه به http://just1.persianblog.ir/post/1386/  مراجعه فرمایید  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱

        


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱

     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور اعلام کرد جزییات معافیت دانشجویان انصرافی وسربازان فراری/احتمال قطع یارانه مشمولان غایب اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی ن اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بن آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده تصویب‌نامه درخصوص سقف ارقام در اختیار دستگاههای ذی‌ربط از منابع حاصل از واگذاری نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی کشور تبریک عفو و تخفیف مجازات ۱۰۲۰ نفر از محکومان
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٦٢) اجتماعی (٤٧٩) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٥۱) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٤٥) آیین نامه ها (٢٦٩) امور اداری و استخدامی (٢٥۱) قوانین (٢۳٧) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٠) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٤٥) اخبار بانکی (۱۳٦) مقررات بین المللی (۱٢٤) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢۳) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٧) امور دادرسی و اجرا (۱۱۳) مالی و اقتصادی (۱٠٧) شهرداری (٩٩) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٤) مجلس شورای اسلامی (٧٢) ملکی و ثبتی (٦٥) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٥٩) امور فرهنگیان (٥٩) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) مقالات و معاضدت ها (٤٦) ازمقام معظم رهبری (٤٤) بودجه (٤٤) قوانین و مقررات جزایی (٤۱) کشاورزی و صنایع (۳٩) نظریات و دکترین (۳٥) ایثار گران (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳٢) پیمانکاری (۳٢) مشکلات شهروندان (٢۸) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (٢٧) برخی قوانین پر کاربرد (٢٢) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱٦) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٦) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٦) ابطال مصوبات دولت (۱٥) بسته های اجرایی (۱٤) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (٢) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب