عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳

   رأی شماره ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی کشور   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب‌نامه درخصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات ا نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ بهمن ۱۳٩۳

تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در شمول بندهـ ماده۷۱ قانون.م.خ.ک نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳

تصویب‌نامه درخصوص احتساب معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نظر رئیس مجلس بر مغایرت قانونی بخشی از یک آیین نامه نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳

شرط مقرر در تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی مغایر قانون اعلام شد 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مرجع صالح پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاهـهای اجرایی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳

  رأی شماره ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص مرجع صالح در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاهـهای اجرایی در مورد اجـرای مفاد قانون مـدیریت خدمات کشـوری 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اساسنامه صندوق ملی محیط زیست نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳

آیین‌نامه جذب انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی ابلاغ شد    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تکلـیف دولـت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳

رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اعطای اضافات شایستگی در وزارت نفت نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳

 

رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعطای اضافات شایستگی در وزارت نفت   

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳

رأی شمار‌های ۸۴۹ الی ۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تعیین تکلیف موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳

رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت بانک ملت و سایر بانکهای مشمول اصل44 نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳

 رأی شماره ۱۰۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳

رأی شماره ۱۰۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢۸ شهریور ۱۳٩۳

رأی شماره۹۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳

رأی شماره ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳

رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حصرتعلق مزایای موضوع بند۵ماده ۶۸ق.مدیریت.خ.ک به کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۳

طبق نظر رییس مجلس شورای اسلامی فوق‌العاده شغل موضوع بند «۵» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون فوق تعلق نمی گیرد 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
وزارت آموزش و پرورش مکلف به تخصیص سهمیه استخدامی برای فرزندان شهداء شد نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳

 

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵/۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و استان آذربایجان غربی و بند ۴ بخشنامه شماره ۷۱۵/خ/م/۷۰۰/ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش  مبنی بر عدم تخصیص سهمیه استخدامی برای فرزندان شهداء. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین ومقررات استخدامی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳

 

رأی شماره ۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور   

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهادسازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه‌ نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 رأی شماره۴۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی  جهادسازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه‌های جهاد و کشاورزی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اعلام لغو و عدم قابلیت استناد برخی بخشنامه ها در حوزه استخدام نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳

  اعلام لغو و عدم قابلیت استناد برخی بخشنامه ها در حوزه استخدام (بخشنامه شماره
1217/93/200 مورخ 3/2/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢

 

رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است   

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢

 رأی شماره‌های ۶۹۶ ـ ۶۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی  

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢

رأی شماره ۷۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوق‌العاده حق تخصص (بازار کار) نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢

 رأی شماره ۷۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوق‌العاده حق تخصص (بازار کار) و احتساب آن در سابقه بیمه‌پردازی برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
خصوصی شدن شرکت پس ازموافقت با بازنشستگی پیش ازموعد مانع ازحقوق مکتسب اشخاص نیست نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢

رأی شماره ۷۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ نمی‌باشد 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عدم استحقاق کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت فوق‌العاده مأموریت خار نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢

 

رأی شماره‌های ۶۶۶ الی ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم استحقاق کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور مصرح در ماده ۱۵۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران به تاریخ قبل از سال ۱۳۷۰   ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین از ارکان مأموریت آیین نامه استخدامی کارکنان صندو نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢

 رای شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین از ارکان مأموریت مصرح در مواد 21 و 12 آیین نامه استخدامی کارکنان صندوق تامین اجتماعی است،   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
متصدیان برگزاری انتخابات استحقاق دریافت حق ماموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢

رأی شماره 567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع  متصدیان برگزاری انتخابات استحقاق دریافت حق ماموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب یک فوریت تبدیل طرح وضعیت استخدامی کارمندان رسمی کارگری به رسمی یا پیمانی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کاربرای هرسال سابقه نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢

رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه) نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢

 

رأی شماره ۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه)   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی جزو فوق‌العاده‌های مستمر محسوب نمی‌شود نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢

رأی شماره‌های ۴۶۸ـ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی جزو فوق‌العاده‌های مستمر محسوب نمی‌شود و با عدم تأیید بالاترین مقام دستگاه موجبی برای پرداخت آن وجود ندارد  

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢

  رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عدم الزام تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی به فعالیت تمام وقت جغرافیایی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢

 رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اطلاق بند ۱۳ صورتجلسه شماره ۲ـ۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهید بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢

رأی شماره ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهید بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مغایرت قانونی مصوبه هیأت وزیران در مورد تشکیل سامانه مقامات و مدیران ارشد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی شماره ۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تمدید قرارداد کارکنان قراردا نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢

 رأی شماره ۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تمدید قرارداد کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه است نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢

  رأی شماره‌های ۲۶۱ الی ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی مؤثر و در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه است   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
احتساب ایام تحصیل در دانشسراهای مقدماتی و عالی به عنوان سابقه خدمت دولتی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢

رأی شماره ۲۰۹ـ ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب ایام تحصیل در دانشسراهای مقدماتی و عالی به عنوان سابقه خدمت دولتی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق‌العاده شغل نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال 2بخشنامه وزارت نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق العاده نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢

رأی شماره های ۱۱۲ـ ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ معاون وزیر نیرو و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده به داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت خلاف قانون است نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢

رأی شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مقررات موردعمل هر واحد در خصوص کارکنان، تا تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی و نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢

رأی شماره‌های ۱۰۳ـ۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، راجع به مقررات موردعمل هر واحد در خصوص کارکنان، تا تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نحوه صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای زمان اشتغال نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢

رأی شماره‌های ۹۵ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای زمان اشتغال  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اعطای کامل ارشدیت تحصیلی موضوع تبصره یک ماده 74 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمه نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢

رأی شماره‌های 42 الی 44  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعطای کامل ارشدیت تحصیلی موضوع تبصره یک ماده 74 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
برقراری مزایای شغلی براساس لحاظ نمودن واحدهای درسی آموزشکده پلیس قضایی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢

رأی شماره41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مزایای شغلی براساس لحاظ نمودن واحدهای درسی آموزشکده پلیس قضایی 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢

رأی شماره 40 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان‌آور نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢

رأی شماره‌های 61 ـ 65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان‌آور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پاداش یکماه حقوق وفوق العاده شغل مستخدمان رسمی وثابت داوطلبانه به نرخ یوم الاداء نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
  • رأی شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم الاداء 

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عدم شمول محدودیتهای ق.بودجه 88 بر حقوق ومزایای شاغلان شرکتهای دولتی دارای ... نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢

محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 قابل تسری بر حقوق ومزایای شاغلان درشرکتهای دولتی دارای مقررات خاص استخدامی نیست

رأی شماره  56 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حاکمیت ماده واحده تفسیرماده 13 قانون حمایت از آزادگان در خصوص پرداخت حقوق وعیدی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢

رأی شماره  59-60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان بر اساس ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان  و منتفی بودن مبنای رأی وحدت رویه شماره 760- 28/10/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
با رای نمایندگان ، مصادیق شغل‌ها برای ممنوعیت حضور دوشغله‌ها تعیین شد: نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ارجاع طرح اشتغال همزمان کار کنان ستادی وزارتخانه ها به کمیسیون اجتماعی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پذیرش مبنای محاسبه مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه ازسال 1368 نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢

رأی شماره  38 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پذیرش اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت و ابطال مصوبه شماره 1816/ت199969هـ- 17/3/1378 هیأت وزیران از زمان تصویب به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و نتیجتاَ قابلیت اعمال مبنای محاسبه مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه از سال 1368 به شاغلین مشمول قانون.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عدم صلاحیت شورای مرکزی جهاد سازندگی در تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره‌ سازی مرخصی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

 

رأی شماره‌های ۳۳ـ۳۲ـ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت شورای مرکزی جهاد سازندگی در تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره‌ سازی مرخصی‌های استحقاقی استفاده ‌نشده کارکنان جهاد سازندگی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بخشنامه تأمین اجتماعی در تعیین تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده ازتاریخ تشکیل ک نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

 رأی شماره۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
منع محدودیت در ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سواد آموزی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

رأی شماره۱۰۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی، صرفاً به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مرخصی بدون حقوق بیش از2ماه موجب زوال توالی اشتغال درمشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢

 

رأی شماره ۱۰۱۷ الی ۱۰۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) ردیف ۲ ماده۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۷ قانون تأمین اجتماعی، موجب از بین رفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
جزئیات اجرای مصوبه طرح مهرآفرین ابلاغ شد + اصل مصوبه طرح نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی؛ جزئیات اجرای مصوبه طرح مهرآفرین ابلاغ شد   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱

  رأی شماره۷۱۶ـ ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون کار   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بخشنامه معاونت سپاه مبنی بر شرط 25 سال سابقه برای بازنشستگی جانبازان نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱

رأی شماره ۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک از قسمت الف و بند یک از قسمت الف و بند 11 از قسمت ب در بخشنامه شماره 5186 ـ 41/40/م ـ 9/4/1387 معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت جهت بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سن نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱

رأی شماره۶۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاحیه طرح مهرآفرین برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱

  مجلس شورای اسلامی ایراداتی را به طرح مهرآفرین گرفته بود که هیئت وزیران در جلسه مورخ 08/11/91 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مصوبه استخدامی دولت(طرح مهرآفرین) را اصلاح و مصوبه آن را ابلاغ کرد معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه مصوبه استخدامی دولت (طرح مهرآفرین) را برای اجرا به دستگاههای ملی و استانی ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 08/11/91 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مصوبه استخدامی دولت(طرح مهرآفرین) را اصلاح کرد.

قبل از مطالعه متن اصلاحی برای مشاهده اصل مصوبه همراه با فایل پاورپوینت فشرده اینجا را کلیک کنید

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس ش. اسلامی درخصوص مصوبه دولت راجع به انتصاب اقای سعید مرتضوی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب‌نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱

تصویب‌نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)،
(ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
موافقت مجلس با فوریت طرحی درباره تعیین مجازات برای مجریان مصوبات غیرقانونی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱

با 118 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت موافقت مجلس با فوریت طرحی درباره تعیین مجازات برای مجریان مصوبات غیرقانونی    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی - ابطال ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱

 رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی موضوع مصوبه شماره96692/ت42496ه-15/5/91هیات وزیران2-ابطال ابلاغ انتصاب شماره 105134-14/6/1391 آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی   

   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱

رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نحوه جذب نیروهای مأمور و استخدام کارمند در سازمان قضایی نیروهای مسلح نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه ا. ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 21 نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱

رأی شماره ۶۱۴ ـ ۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص منع تغییر محل جغرافیایی محل خدمت مستخدم  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
استخدام‌های جدید دولت برمبنای قانون و با رعایت بار مالی است نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱

رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب 7 ماده دیگر از طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در مجلس نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
براساس رای نمایندگان افرادی که نمی توانند دو شغل داشته باشند، مشخص شدند نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱

    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مصوبه تفویض، ساماندهی و شفاف سازی در امور اداری و استخدامی کشور و صدور مجوز ۴۰۰ نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱

 تصویب نامه  شماره 1۷6441/ت 48702هـ مورخ 30/9/91 هیات وزیران درباره تفویض، ساماندهی و شفاف سازی در امور اداری و استخدامی کشور و صدور مجوز ۴۰۰ هزار استخدام در دستگاههای دولتی  واصلاحیه مورخ 17/11/91   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دیوان عدالت هیچ ایرادی به مصوبه اخیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نگرفته است نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: هیچ ایرادی به مصوبه اخیر دولت در ۲۸ مرداد سال جاری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گرفته نشده است.
   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش پرور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱

تصویب‌نامه درخصوص سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش پرورش استثنائی مصوب 1369    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب کلیات طرح ممنوعیت کارمندان از عضویت در هیئت‌های مدیره نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب‌نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱

تصویب‌نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و... مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شمول بیمه بازنشستگی به شاغلین کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران و رزمندگان جب نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجمتوسعه جمهوری اسلامی ایران        


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الزام دولت به ارتقاء فوق العاده ایثارگران شاغل تا 1500 امتیاز نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱

رأی شماره ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل شماره 200/14593 مورخ 21/2/88 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بررسی و تطبیق آراء کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

رأی شماره 523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بررسی و تطبیق آراء کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور با  قوانین و مقرر ات مربوط      


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
برخورداری فرزندان اناث وبازنشسته شده ازحقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهرو ش نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱

 

رأی شماره 572 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع برخورداری فرزندان اناث و بازنشسته شده از حقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی در صدور احکام بازنشست نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

رأی شماره 587 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی در صدور احکام بازنشستگی         


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه در مورد افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنش نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱

رأی شماره 584 ـ 585 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه در مورد افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت ازلحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنو نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱

 رأی شماره59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی      

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نحوه احتساب تجربه آموزشی جهت تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱

 

رأی شماره64 ـ 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه احتساب تجربه آموزشی جهت تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش        


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری ، تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین‌نامه نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱

 

رأی شماره65 ـ 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری ، تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین‌نامه استخدامی       


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری ، تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین‌نامه نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱

 

رأی شماره65 ـ 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری ، تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین‌نامه استخدامی       


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط دلالتی بر استخدام رسمی ندارد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱

   رأی شماره 72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع از رأی شماره 239 و 240ـ 17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط (قبولی در آزمون استخدامی سال1383 قوه قضائیه) استنباط می‌شود و دلالتی بر استخدام رسمی ندارد       


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند 2 بخشنامه دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئ نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱

 

رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200 ـ 10/4/1388 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر، تعیین حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده  در اجرای بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
فوق‌العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱

 

رأی شماره‌های 110 الی 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته حق فوق‌العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر     

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ممنوعیت اشتغال مجدداشخاص بازخریدشده در وزارتخانه‌هاوسازمانهاو...دولتی وشهرداریها نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱

 

رأی شماره 142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدداشخاص بازخریدشده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی  و شهرداریها ممنوع است   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور اعلام کرد جزییات معافیت دانشجویان انصرافی وسربازان فراری/احتمال قطع یارانه مشمولان غایب اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی ن اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بن آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده تصویب‌نامه درخصوص سقف ارقام در اختیار دستگاههای ذی‌ربط از منابع حاصل از واگذاری نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی کشور تبریک عفو و تخفیف مجازات ۱۰۲۰ نفر از محکومان
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٦٢) اجتماعی (٤٧٩) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٥۱) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٤٥) آیین نامه ها (٢٦٩) امور اداری و استخدامی (٢٥۱) قوانین (٢۳٧) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٠) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٤٥) اخبار بانکی (۱۳٦) مقررات بین المللی (۱٢٤) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢۳) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٧) امور دادرسی و اجرا (۱۱۳) مالی و اقتصادی (۱٠٧) شهرداری (٩٩) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٤) مجلس شورای اسلامی (٧٢) ملکی و ثبتی (٦٥) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٥٩) امور فرهنگیان (٥٩) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) مقالات و معاضدت ها (٤٦) ازمقام معظم رهبری (٤٤) بودجه (٤٤) قوانین و مقررات جزایی (٤۱) کشاورزی و صنایع (۳٩) نظریات و دکترین (۳٥) ایثار گران (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳٢) پیمانکاری (۳٢) مشکلات شهروندان (٢۸) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (٢٧) برخی قوانین پر کاربرد (٢٢) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱٦) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٦) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٦) ابطال مصوبات دولت (۱٥) بسته های اجرایی (۱٤) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (٢) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب