اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص

    

شماره۸۹۴۷۲/ت۵۴۷۳۸هـ                                                            ۱۳۹۶/۷/۲۳

اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده  مسبب حادثه)
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۱۱/۸۴۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) آییـن­نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)، موضوع تصویب­نامه شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، عبارت «که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود بعد از عبارت «بیمه­ نامه است اضافه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

/ 0 نظر / 158 بازدید