با تصویب هیئت وزیران؛ آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری ابلاغ شد

 

با تصویب هیئت وزیران و با استناد به اصل 138 قانون اساسی با هدف ارتقا و انتقال دانش کار و فناوری مهارت های شغلی، آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری ابلاغ شد هیئت وزیران در راستای ارتقا و انتقال دانش کار و فناوری آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در راستای اجرای ماده(21) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری را تصویب کرد.

بر این اساس، نظام آموزش مهارت و فناوری شامل آموزش هایی است که با هدف ارتقا و انتقال دانش کار و فناوری به هنگام کردن مهارت های شغلی و افزایش مستمر و فزاینده بهره وری در تمامی سطوح تحصیلی مهارت و فناوری به صورت آموزش‌های رسمی و آموزش‌های تکمیلی بین سطوح و طراحی و اجرا می شود و با استفاده از فناوری های آموزشی روز و ظرفیت‌های آموزشی محیط کار، افراد را براساس استاندارد ها و صلاحیت‌های شغلی و با تاکید بر اخلاق حرفه‌ای برای احراز شغل ، حرفه و کسب و کار تا سطح مطلوب تربیت می کند.
بر اساس این مصوبه، نظام آموزش مهارت و فناوری مبتنی بر جامعیت و انسجام در سیاستگذاری، برنامه ریزی،‌ گسترش، نظارت و پشتیبانی در تمام سطوح تحصیلی اعم از آموزش های رسمی و آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی به گونه ای که نیاز‌های نیروی انسانی بازار کار را برآورده کند و انعطاف و پویایی لازم متناسب با مقتضیان حوزه های شغلی، ‌شرایط محیطی، بومی و آمایش سرزمین، ‌استعداد و علایق متقاضیان، ‌فناوری و امکانات حال و آینده و تنوع روش های اجرای و نوآوری و همچنین هماهنگی کامل با سیاست های کلان، سند چشم انداز بیست ساله ،‌برنامه های پنجساله توسعه، ‌نقش جامع علمی کشور و سایر نظام های آموزشی است.
بر این اساس، متقاضیان آموزش مهارت و فناوری پس از طی کردن مراحل نظری و دانش پایه، ‌بخش مهارتی دوره را در محیط کار واقعی و یا شبیه سازی شده زیر نظر مدرسانی که از میان متخصصان و مدیران بخش کار انتخاب می شوند، طی می کند.
براساس این آئین نامه، اهداف نظام آموزش مهارت و فناوری شامل: تربیت و افزایش کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر براساس استاندارد‌های شغلی، فرهنگ ارزشی ـ بومی و نیاز بازار کار داخلی و تقاضای بازارهای منطقه ای و بین‌المللی متناسب با نظام اشتغال کشور و همچنین اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار مبتنی بر استعداد، ذوق، دانش، ‌مهارت، فناوری، تخصص، توانایی و کارآفرینی با رویکرد ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای است.
بر این اساس، توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارت و فناوری مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی و آمایش سرزمین با بهره گیری از ظرفیت بخش های مختلف کشور اعم از دولتی، ‌عمومی، ‌تعاونی و خصوصی با رویکرد تقاضا محور و در تعامل مستمر و موثر با نهادی های بین‌المللی و طراحی و تدوین نمونه ها و روش های انعطاف پذیر در آموزش های مهارت و فناوری تقاضا محور از ماموریت های نظام آموزش مهارت و فناوری است.
همچنین براساس این آئین نامه،دوره های آموزش مهارت و فناوری دربخش های دولتی، عمومی تعاونی و خصوصی و در سطوح محلی، ‌ملی، منطقه‌ای و بین‌ المللی طراحی و اجرا می شود. این آموزش ها در حوزه‌های صنعت، (نفت، معدن، انرژی، صنایع غذایی، فناوری پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و موارد مشابه ) و کشاورزی(شیلات و آبزیان، منابع طبیعی، دامپروری، دامپزشکی، زراعت و باغبانی و موارد مشابه )، خدمات(ورزش، اقتصاد، مدیریت و تجارت، گردشگری، آموزش، نظامی و امنیتی و موارد مشابه) و فرهنگ هنر( امور فرهنگی، رسانه، ‌صنایع دستی، هنرهای تجسمی، سینما، موسیقی تاتر و موارد مشابه ) تعریف می شود.
به منظور هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ‌شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی سازمان ملی مهارت و فناوری با ترکیب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی( رئیس شورا)، رئیس سازمان ملی مهارت و فناوری ( دبیر شورا)، معاون ذیربط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون ذیربط وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، معاون ذیربط وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت، معاون ذیربط وزیر جهاد کشاورزی، معاون ذیربط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی و رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای تشکیل می شود.
بر این اساس، سازمان ملی مهارت و فناوری مسئول اجرای مصوبات شورا، ‌یکپارچه سازی، هدایت و اعتلای آموزش های مهارتی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری از طریق سه زیر نظام آموزش مهارت وفناوری، صلاحیت حرفه ای و شرایط احراز اشتغال است.
براساس این مصوبه، نظام آموزش مهارت و فناوری مشتمل بر نظام های فرعی آموزش عالی مهارت و فناوری و آموزش فنی و حرفه‌ای (دوره‌های تکمیلی بین سطوح تحصیلی ) است.
براساس این آئین نامه، ارکان آموزش عالی مهارت و فناوری دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، کار گروه هماهنگی برنامه ریزی درسی و آموزشی آموزش عالی مهارت و فناوری به عنوان مرجع تدوین برنامه های آموزشی و درسی، ‌تعیین شیوه‌ها و استاندارد‌های آموزشی برای نظام آموزشی برای نظام آموزش عالی مهارت و فناوری که زیر نظر شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود.
همچنین کار گروه هماهنگی و گسترش آموزش عالی مهارت و فناوری به عنوان متولی سیاستگذاری در توسعه تمامی سطوح آموزش های عالی مهارت و فناوری مبتنی بر آمایش سرزمین برای نظام آموزش عالی مهارت و فناوری که زیرنظر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود.
براساس این آئین نامه،شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی مهارت و فناوری به عنوان متولی تدوین استاندارد‌ها، هدایت،‌ نظارت، ارزیابی ‌و اعتبار بخشی مراکز مجری در تمامی سطوح تحصیلی آموزش های عالی مهارت وفناوری و هیئت‌های امنا و هیئت‌ممیزه مرکزی آموزش های عالی مهارت و فناوری به عنوان متولی سیاستگذاری امور تشکیلاتی، ‌مالی و معاملاتی، ‌هیئت‌های علمی و مدرسان که توجه ویژه ای را به شناسایی و استفاده از مدرسان خبره خواهد کرد.
بر این اساس، سطوح تحصیلی در هر دو نظام آموزش عالی نظری و نظام آموزش عالی مهارت و فناوری از نظر ارزش همطراز بوده و فارغ التحصیلان هر یک از سطوح تحصیلی در این دو نظام می توانند بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش، در سطوح بالاتر در هر یک از دو نظام ادامه تحصیل دهند.
براساس این مصوبه، دوره‌های آموزش عالی مهارت و فناوری در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای اجرا خواهد شد و مدارک تحصیلی این دوره ها توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و از طریق دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای صادر می شود.
همچنین سنجش و پذیرش دانشجو در تمام مقاطع آموزش عالی مهارت و فناوری مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی درسی نظام آموزش مهارتی و قوانین پذیرش در وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری انجام خواهد شد.
همچنین به منظور ارتقای بهره وری نیروی کار، افزایش دانش و مهارت، ‌ارتقای شغلی و حرفه ای مطابق با فناوری روز، دوره‌های آموزشی تکمیلی بین سطوح تحصیلی در شروع و یا حین کار در محیط کار، کارگاه و یا مراکز آموزش ارائه می شود این آموزش ها در قالب پودمان ها یا بسته های آموزشی از هر سطح ورودی تا عالی ترین سطح، طراحی و اجرا می شود.
براساس این آئین نامه، چنانچه فردی تمامی پودمان ها یا بسته‌های آموزشی متوالی و مرتبط تکمیلی بین سطوح تحصیلی را با موفقیت بگذارند، می تواند طبق مصوبات و آئین نامه های کارگروه هماهنگی برنامه ریزی درسی و آموزشی در نظام آموزش مهارت و فناوری مورد ارزیابی قرار رگفته و موفق به اخذ مدرک تحصیلی مرتبط شود.
براساس این مصوبه، دوره های آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و یا دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اجرا خواهد شد و گواهینامه های دوره آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی که در قالب پودمان‌ها یا بسته‌های آموزشی ارائه می شود در هر سطحی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای و یا دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی صادر می شود.
داوطلبان دوره های آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی که دارای شرایط عمومی آموزش هستند با رعایت سلسله مراتب آموزشی مربوط می توانند در این دوره ها شرکت کنند.
بر این اساس، دوره‌های آموزشی کارکنان دولت که در چارچوب نظام آموزش مربوط طراحی شده است در قالب ماده 10 این آئین نامه تدوین و در مراکز مجری آموزش های علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه ذی ربط تحت نظارت دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اجرا می شود.
همچنین آموزش های دوره‌های مهارت و فناوری اعم از رسمی و تکمیلی بین سطوح تحصیلی می تواند به روش های حضوری، ‌نیمه حضوری، ‌الکترونیکی و یا ترکیبی اجرا شود هر یک از این روش های شامل آموزش های ترمی، پودمانی، تک پودمان و دوره‌های تخصصی خواهد بود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.  منبع-معاونت امورحقوقی و مجلس 6/9/90

/ 0 نظر / 8 بازدید