قانون حذف تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

       ماده واحده ـ تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب1378 و اصلاحات بعدی آن حذف می‌گردد.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. / منبع روزنامه رسمی سه شنبه - بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲۷۸

/ 0 نظر / 8 بازدید