آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی مصوب 21/9/1389

آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی همراه با (الحاق بندهای (7) ، (8) و (9) به آیین‌نامه فوق) مصوب 5/10/89جلسه  هیئت وزیران

       ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
       الف ـ مرکز: مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری.
       ب ـ اشخاص حقیقی ایرانی: اتباع ایرانی مقیم ایران یا خارج از کشور به ویژه اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان دستگاهها و سازمانهای دولتی، فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهها و نیروهای کارشناس مراکز علمی و اجرایی که می‌توانند خدمات مفید و ارزنده‌ای را ارایه نمایند. استفاده از خدمات این افراد به صورت مأموریت از سایر دستگاهها، انعقاد قرارداد یا توافق‌نامه همکاری امکان‌پذیر می‌باشد.
       پ ـ اشخاص حقیقی خارجی: اتباع خارجی مقیم ایران یا خارج از کشور که از تخصص و صلاحیت لازم برخوردار بوده و مغرض به اهداف و منافع نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته نشده باشند و با ابراز تمایل، خدمات تخصصی خویش را در اختیار مرکز قرار می‌دهند.
       ت ـ اشخاص حقوقی ایرانی: مراکز، مؤسسات و دارالوکاله‌هایی که مطابق قوانین ایران تابعیت ایرانی داشته و با توجه به تخصص، تبحر و تعهد نسبت به نظام و عدم احراز قصد سوء علیه منافع جمهوری اسلامی ایران می‌توان از خدمات تخصصی ایشان در داخل و خارج از کشور استفاده کرد.
       ث ـ اشخاص حقوقی خارجی: مراکز، مؤسسات و دارالوکاله‌هایی که تابعیت ایرانی نداشته و از صلاحیت‌های علمی و تخصصی لازم برخوردار بوده و از افراد مغرض به منافع دولت و ملت ایران نبوده و با جلب اعتماد و احترام متقابل می‌توان از خدمات تخصصی ایشان در امور مربوط استفاده نمود.
       ج ـ مأموریت ثابت: مأموریتهای بیش از نود روز که مأمور باید با حضور در محل مأموریت، تکالیف خویش را انجام دهد.
       چ ـ مأموریت غیرثابت (موقت): مأموریتهای تا نود روز که مأمور باید علاوه بر وظایف اصلی و سازمانی خویش، تکالیفی را ظرف مدت مقرر انجام دهد.
       ح ـ حق‌الزحمه: مبلغی که براساس توافقنامه با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی در مقابل ارایه صورتحساب کارکرد یا براساس ساعت کار پرداخت می‌شود.
خ ـ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور: مبلغی که علاوه بر حقوق ریالی به صورت ارزی و ملاک روزانه یا ماهیانه به مستخدمان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت که به خارج از کشور مأمور می‌شوند، پرداخت می‌شود.
       د ـ حقوق (دستمزد): مبلغی که براساس قرارداد با اشخاص ایرانی یا خارجی در برابر استفاده از خدمات وی به صورت تمام وقت و مقطوع پرداخت می‌گردد.
       ذ ـ فوق‌العاده روزانه مأموریت: مبلغی که علاوه بر حقوق به صورت ارزی به همکارانی که به خارج از کشور مأمور می‌‌شوند به صورت مقطوع پرداخت می‌شود و شامل هزینه هتل، غذا و سایر هزینه‌ها می‌باشد.
       ماده2ـ میزان فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت که به عنوان مأموریت ثابت به خارج از کشور اعزام می‌شوند، براساس جدول زیر خواهدبود.

       ماده3ـ میزان پرداختی به اشخاص حقیقی ایرانی که ضمن امضای توافقنامه در داخل کشور با مرکز همکاری می‌نمایند براساس نوع و مدت خدمت برحسب ساعت به شرح جدول زیر خواهدبود:

       تبصره1ـ تعیین ساعات همکاری براساس نیاز و تشخیص مرکز و توافق طرفین خواهدبود.
       تبصره2ـ تشخیص ارتباط تحصیلات و سابقه با وظیفه موردنظر با مرکز است.
       ماده4ـ اشخاص حقیقی ایرانی در خارج از کشور به دو صورت تمام‌وقت (قراردادی) و پاره‌وقت (توافقنامه‌ای) با مرکز همکاری می‌نمایند. میزان حداکثر پرداختی به این اشخاص با توجه به نوع و مدت خدمت براساس جدولهای زیر خواهدبود:

        تبصره1ـ مبالغ مندرج در جدول شماره (1) به ازای هر پنج سال سابقه کار در مرکز یا شعب آن به میزان یکصد یورو و در صورت دارابودن افراد تحت سرپرستی بابت هر فرد تحت عائله مبلغ سی یورو در هر مورد طبق نظر رییس مرکز قابل افزایش است.
       تبصره2ـ همطرازی عناوین خدمتی براساس جدول موضوع ماده (2) خواهدبود.
       تبصره3ـ تعیین ساعات همکاری (موضوع جدول شماره(2)) براساس نوع خدمت، شرایط خاص پرونده، نیاز و تشخیص مرکز و توافقی خواهدبود که با اشخاص صورت می‌گیرد.
       ماده5 ـ میزان پرداختی به اشخاص حقوقی خارجی جهت بهره‌گیری از خدمات تخصصی ایشان براساس موضوع پرونده، عرف محل، کشور موردنظر، نوع دعوا، سختی کار، فوریت و مانند آن تعیین می‌گردد که به تشخیص رییس مرکز قابل پرداخت خواهدبود.
       ماده6 ـ میزان پرداختی به اشخاص حقوقی ایرانی براساس نوع خدمت و مدت آن بنا به نظر رییس مرکز تعیین می‌شود. معاون اول رییس
جمهور ـ محمدرضا رحیمیمنبع روزنامه رسمی کشورشنبه - بیست وهفتم آذر ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۶۵

 

اصلاحیه

الحاق بندهای (7) ، (8) و (9) به آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی مصوب 5/10/89

 

 شماره 226799/ت44512هـ                  11/10/1389    
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور خارجه
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 بنا به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متون زیر به عنوان بندهای (7) ، (8) و (9) به آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 212095/ت44512هـ مورخ 22/9/1389 الحاق می‌شوند:
ماده 7ـ علاوه بر مبالغ مذکور در این دستورالعمل، پرداخت مبالغی تحت عناوین اضافه‌کار، حسن انجام کار، پاداش پایان سال، پاداشهای موردی، حق بیمه و غیره با تشخیص رییس مرکز بلامانع می‌باشد.
ماده 8ـ هرنوع حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و عناوین مشابه به صورت موردی یا در پرونده‌ها و دعاوی خاص یا خدمات معین فقط بر اساس تشخیص و تأیید رییس مرکز به‌اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی قابل پرداخت می‌باشد.
ماده 9ـ مرکز مکلف است ظرف سه ماه کلیه پرداختها را با مبانی موضوع این آیین‌نامه تطبیق دهد. در صورت کاهش مبالغ قراردادها و موافقتنامه‌های منعقدشده قبل از ابلاغ این آیین‌نامه با کارکنان و مشاورین، پرداخت مابه‌التفاوت مجاز است.
تبصره ـ مبالغ مرقوم در جداول مندرج در این آیین‌نامه تا میزان پنجاه درصد در هر مورد به تشخیص رییس مرکز قابل افزایش می‌باشد. 
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی   

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید