قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368

       موضوع استفساریه؛
       ماده واحده ـ آیا ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیرشاغل می‌شود؟
       نظر مجلس:
       بلی، شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیرشاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاههای اجرائی « موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386» شاغل نبوده‌اند، می‌شود.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی/ منبع:روزنامه رسمی کشور/  شنبه - بیستم فروردین ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲52

/ 0 نظر / 5 بازدید