اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها

   

   

شماره۸۵۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ                    ۱۳۹۶/۷/۱۵

اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهادکشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۸۵ـ تصویب کرد:

الف ـ بند (ز) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها موضوع تصویب­نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ به شرح زیر اصلاح می­شود:

ز ـ طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) قانون منحصراً به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت ضوابط ذیل تعیین می­شود:

۱ ـ اخذ موافقت اصولی یا جواز تأسیس با رعایت ضوابط استقرار و سایر مقررات مربوط از دستگاه­های ذی­ربط.

۲ـ تشخیص ضرورت تغییر کاربری از کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون.

۳ـ تعیین کاربری توسط کارگروه تخصصی و شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان و در محدوده حریم راه­ های برون شهری توسط وزارت راه و شهرسازی.

۴ـ اخذ پروانه ساختمان از شهرداری­ ها در حریم شهرها و در خارج از حریم شهرها از مراجع صدور پروانه براساس ماده (۱۰) آیین­نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب­نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ و اصلاحات بعدی آن و در محدوده حریم راه­ها و راه آهن از وزارت راه و شهرسازی.

تبصره۱ـ متقاضیان طرح­های یادشده باید در احداث تأسیسات مربوط، ضوابط فوق را به ترتیب اولویت رعایت نمایند.

تبصره۲ـ دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تأسیس موظف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره ­برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهادکشاورزی استان اعلام و در صورت هرگونه تخلف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منعکس تا در اجرای ماده (۱۰) قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده (۲) قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نماید.

تبصره۳ـ افزایش محدوده ناشی از تصویب و بازنگری طرح­های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح­های هادی روستایی مشمول اخذ عوارض ماده (۲) قانون نمی­باشد.

تبصره۴ـ در صورت درخواست جدید برای تغییر طرح­های خدمات عمومی مورد نیاز مردم به سایر طرح­ها، پس از طرح پرونده در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱)، موضوع مشمول عوارض موضوع ماده (۲) قانون خواهد بود.

ب ـ تصویب­نامه­ های شماره ۱۵۶۹۸۵/ت۳۸۷۹۷هـ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ و شماره ۷۴۵۷۹/ت۳۹۱۱۶ک مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳ لغو می­شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

/ 0 نظر / 74 بازدید