عرض تبریک

بسمه تعالی

خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست
هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست

عید غدیر خم  بر تمامی شیعیان جهان مبارک - التماس دعا

/ 0 نظر / 5 بازدید