ایجاد شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به تولیدکنندگان برق بخش خصو

شماره۵۳۵۹/ت۵۱۷۰۹هـ                                                               ۲۳/۱/۱۳۹۴
وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ صندوق توسعه ملی
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۰۴۱۲/۹۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش خصوصی برق و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به صورت ریالی منعقد گردد، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی این تولیدکنندگان از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یادشده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را (به دلار آمریکا) به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

/ 0 نظر / 31 بازدید