تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1382

 

شماره258752/45788 – 16/11/89

وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
       نظر به اینکه در جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 217645/ت45788ک مورخ 30/9/1389 موضوع میزان جرایم تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفی در خصوص « جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه» که براساس طرح پیشنهادی ابلاغ شده است، رقم (350.000) به اشتـباه رقم (35000)، تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
/دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی / منبع روزنامه رسمی کشور- دوشنبه هجدهم بهمن- ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۰۷

/ 0 نظر / 23 بازدید