قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا

     

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

شماره۱۰۷۶                ۹۶/۱/۱۶ جناب آقای محمدسینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱ قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 شماره۱۳۷/۱۰۳۲۶۶                                                                    ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریسی استخدامی در آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

ماده واحده ـ یک ماده به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده الحاقی ـ معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تأیید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را به صورت نقد (یکجا) یا اقساط به طور کامل پرداخت نمایند.

صندوق های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط می باشند.

تبصره۱ـ مدت پرداخت اقساط، معادل سابقه خدمت قابل احتساب  هریک از معلمان می باشد.

تبصره۲ـ مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجراء شدن این قانون است.

تبصره۳ـ مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می باشد.

تبصره۴ـ حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره مندی از این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن به مدت یکسال می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

اصلاح ماده۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

شماره۱۶۱۷                           ۱۳۹۶/۱/۱۵

وزارت آموزش و پرورش

پیرو ابلاغیه «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شماره ۱۲۷۶۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به پیوست ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در ماده (۲۰) قانون مذکور موضوع نامه شماره ۳۴/۹۹۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

شماره۳۴/۹۹۵۶۳                                                                         ۱۳۹۵/۱۲/۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

اصلاح ماده ۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

پیرو نامه شماره ۳۴/۷۸۳۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که بخشی از ماده (۲۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مورد تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان قرار گرفته ولی در گزارش بعدی کمیسیون مربوط و مکاتبات مجلس از قلم افتاده است؛ اصلاحیه زیر ابلاغ می شود.

به انتهای ماده (۲۰) عبارت «مبلغ دریافتی به عنوان علی الحساب مالیات مراکز مذکور تلقی و در مفاصاحساب مالیاتی آنان لحاظ گردد الحاق می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

/ 0 نظر / 37 بازدید