نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتممدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

      به پیوست تصویر نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به شمارة 43458/30/90 مورخ 2/6/1390 به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

  قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

شماره43458/30/90                                    2/6/1390

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم

قانون اساسی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

      عطف به نامه شمارة 109029 مورخ 29/5/1390، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

      «بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاههای خارج از این قوه آئین‌نامه وضع نماید، اما می‌تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آئین‌نامه تصویب کند، در این صورت آئین‌نامه مصوب ایشان برای همه دستگاهها لازم‌الاتباع است.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

/ 0 نظر / 8 بازدید