طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 25/4/1354

تاریخ اعلام وصول : 19/02/1391

دوره : هشتم
شماره ثبت : 674
شماره اجلاسیه : 419
ترتیب چاپ :
1952
ماده ۱۴۱ : خیر
ماده ۱۰۲ : خیر
اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو
شوری : 19/02/1391
یک شوری
/ 0 نظر / 4 بازدید