نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده (24) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب7/9/1347

 شماره41529/30/89                  26/11/1389
       در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق ماده (22) آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم راجع به ماده (24) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 که در جلسه مورخ 6/11/1389 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
       ـ تملک اراضی اشخاص وسیعتر از مورد احتیاج بدون رضایت مالک و فروش مازاد بر احتیاج توسط شهرداری‌ها در این ماده خلاف موازین شرع شناخته شد؛ علاوه بر این با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مجلس شورای اسلامی، ماده مرقوم نسخ گردیده است.قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده منبع روزنامه رسمی 30/11/89

/ 0 نظر / 8 بازدید