اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

 

شماره 96692/ت42496هـ                                                   15/5/1391
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
         هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/5/1391 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
         اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی موضوع تصویب‌نامه شماره 97863/ت42496هـ مورخ 3/5/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
         الف ـ ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
         ماده1ـ به موجب قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی ـ مصوب 1388ـ صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی تغییرنام می‌یابد.
         ب ـ متن زیر به ابتدای ماده (7) اضافه می‌شود:
         ماده7ـ هیئت امنای سازمان علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی در حکم هیئت امنای کلیه صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود.
         ج ـ تبصره ماده (14) به عنوان تبصره (1) تلقی و تبصره‌های ذیل به آن الحاق می‌شود:
         تبصره2ـ شرایط انتصاب مدیرعامل سازمان به شرح زیر است:
         1ـ داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد
         2ـ داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی
         تبصره3ـ منظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خواهد بود:
         1ـ مدیریت دولتی شامل وزراء ، معاونین و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنها در دستگاههای اجرایی
         2ـ مدیریت بازرگانی و صنعتی شامل اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌های فعال در حوزه بازرگانی و صنعتی و تجارت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس
         3ـ مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادی قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان و معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی در سطح معاونین وزیر
         4ـ سایر مدیریت‌ها از جمله رؤسای دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی حسب مورد پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
         تبصره4ـ احراز شرایط مدیرعامل منتخب موضوع تبصره‌های (2) و (3) با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تأیید نهایی رییس شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی   

/ 0 نظر / 3 بازدید